Blog Image

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Påskdagen 2016

2016 Posted on sön, mars 27, 2016 18:39

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN

SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

Allt börjar
i mörker.


När vi
samlas ute på klostrets innergård i mörkret är det en symbol för världens
ur-mörker innan ljuset skapats, liksom för gravens och dödens mörker före
uppståndelsen.

På gården brinner
en ny eld, ett hoppets tecken. När påskljuset, smyckat med Alfa och Omega samt
det innevarande årtalet tänds från denna nya eld, talar det om Kristus,
begynnelsen och änden: Om honom som är fullheten. När vi bär påskljuset in i den mörka kyrkan
bekänner vi vår tro på att ljuset från Kristi uppståndelse tar makten från
lidandets och dödens mörker, och att hans seger omfattar allt, från tidens
början till dess slut.


”Må hans
ljus förjaga allt vårt mörker.”

Efter
Skärtorsdagens mässa har altaret varit avklätt, tabernaklet tomt, koret
ödsligt. När påskens budskap förkunnas anar vi att förnyelsen av hela
mänskligheten pågår. Kristi uppståndelse fördriver all ondska, driver hatet på
flykten och skapar fred och endräkt. Allt det fallna och trasiga har börjat förvandlas till sin slutgiltiga
härlighet genom Kristi uppståndelse.


Kyrkan är
ljus och smyckad och episteltexten i Romarbrevet 6:3-11 talar om att vi som i
dopet dött med Kristus också skall få leva med honom:

”Så skall ni
se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud”.


Halleluja
ljuder igen genom kyrkan: Påskbudskapet förkunnas: Herren är verkligen
uppstånden! Graven var tom. Linnesvepningen låg kvar. Två män i skinande kläder
talar med kvinnorna, som då kommer ihåg vad Jesus sagt: att han skulle uppstå!
Kvinnorna berättade det för apostlarna och de andra, som berättade för nästa
generation och nästa och nästa… till dess budskapet nått oss.

Exsultet
sammanfattar:

”O du i
sanning lycksaliga natt, då jord och himmel möts, då Gud och människa förenas!”Allt
välsignas denna heliga natt…. All välsignelse utgår från Kristus.

Också
påskmaten välsignas.


Den eld som
tänts av glöden från Guds härlighet fördelas i många små lågor och växer till
genom att delas av många (jmfr
Exsultet)Påskafton 2016

2016 Posted on lör, mars 26, 2016 08:28

Påskafton

Evangelierna
berättar utförligt om Jesu sista dagar, om hans lidande och död. Likaså
berättar de om hans uppståndelse och om hur han visade sig för sina lärjungar.

Men om de
långa timmarna av väntan däremellan – om dessa tiger Evangelierna.

Tomhet…
rädsla… sorg… Vad finns det egentligen att säga när mörkret sänker sig och
skuggorna tränger undan allt ljus – när man inte kan se vägen vidare och allt
verkar hopplöst?

”Vänd om och
var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka.” Dessa
ord riktade en gång profeten Jesaja till Israels folk när de vandrade i sitt eget
mörker, och hans uppmaning genljuder fortfarande.

Vänd om.
Vänd er bort från rädslans och orons surrande tankar som bara ser den egna nöden
och som förslavar själen. Gå ut ur er själva, lyft blicken och se upp mot
Herren. Lyssna till hans ord från kvällen innan hans lidande: ”Frid lämnar jag
kvar åt er, min frid ger jag er… Känn ingen oro och tappa inte modet.” Ja,
tappa inte modet utan skaka av er hopplöshetens bojor – de sitter inte så hårt
som man kan tro.

Bli stilla.
Dra er till minnes alla Herrens löften – låt dem genljuda i själen och fylla
era hjärtan med hopp. ”Jag är ljuset”, sa han, ”som har kommit hit i världen
för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret” ty ”ljuset lyser i
mörkret och mörkret har inte övervunnit det.”

Låt oss med
förtröstan hålla fast vid Herrens löften. Han har ju lovat att vara med oss
alla dagar till tidens slut.

Ja, låt oss
lita på Herren. Då finner vi att hans löften väger långt tyngre än alla våra
rädslor.


Askonsdagen fick vi alla uppmaningen att vända om och tro på Evangeliet. Att
tro på det glada budskapet, på att Herren har
segrat – trots att mörkret ibland kan verka ogenomträngligt. Tro på att
Uppståndelsens morgon nalkas och att solens första strålar snart förjagar
mörkret. Tro på att Herren inte låter oss komma på skam med vårt hopp.

”Vänd om och
var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka.”

Låt oss
lyssna till Jesajas uppmaning. Låt oss be Herren om ett lugnt och tillitsfullt
hjärta, där hoppet kan slå rot, växa sig starkt och slå ut i full blom.

Ja, låt oss
be om ett lugnt och tillitsfullt hjärta – om ett hjärta likt Marias.Palmsöndag – Stilla Veckan

2016 Posted on lör, mars 19, 2016 14:27

Palmsöndagen 2016

PALMSÖNDAG

STILLA VECKAN – SANCTUM TRIDUUM

Nu går
fastetiden mot sitt slut. På askonsdagen tog vi emot askkorset på
pannan, hörde orden om omvändelse och förnyelse, och bad om nåden att få
fördjupa vår tro på Evangeliet. Fastetiden har ett kärvt budskap. Samtidigt som
vi ställer vårt förhållningssätt i fråga, söker sanningen och speglar oss i
Kristi kärlek, får vi erfara hur hans förlåtelse smälter ner det hårda skal som
vi så lätt bygger upp omkring oss. I mötet med Herrens oändliga barmhärtighet
kan tankar och reaktionsmönster förändras och förnyas.

Under den gångna veckan har vi på ett särskilt sätt ställt oss inför att
vaka över vår tendens att knorra och knota, och istället uthålligt hålla fast
vid Herren som kan rädda oss och hela världen.

I och med den femte fastesöndagen ändrar texterna i mässan karaktär:
från fastetidens budskap om bot och bättring till att begrunda Kristi lidande.
Vi har fått tömma ut våra överfulla sinnen, skala bort mycket av det
överflödiga för att kunna hålla blicken fäst vid Kristus och liksom öppna vår
längtan för honom på ett nytt och fördjupat sätt.

På Palmsöndagen inleds högmässan här i klostret i kapitelsalen, där våra
gröna kvistar välsignas. Med dem i händerna går vi sjungande genom korsgången,
så som folket en gång gjorde i Jerusalem. Vi hyllar Kristus, han som kommit för
att ge oss liv i överflöd. Honom som har öppnat källan med det levande friska
vattnet för oss.

Mässan börjar med jublande hosiannarop. Vi menar det vi säger och
sjunger: ändå är palmsöndagens jubel och hyllning alltid blandad av kunskapen
om det som skall komma. Folkets jubel byts i andra rop: korsfäst, korsfäst..
Den jublande glädjen här på jorden bär alltid ett litet stråk av brist. Den är
lätt skuggad av känslan av att vi ännu inte är framme ”Nu ser vi på ett
dunkelt sätt, såsom i en spegel” säger Paulus i första Korinterbrevet.

Det åskådliggörs tydligt i denna gudstjänst.

Vi lyssnar till passionsberättelsen under mässan och följer den väg
Kristus gått för oss.

Vi stiger in i den stilla veckan: Under dessa dagar blir allt det som
Jesus sagt och gjort, allt som vi läser om i evangelierna, närvarande
verklighet. I smärtan, sorgen och lidandet är uppståndelsen alltid närvarande,
om än fördold för våra sinnen

Det Gud verkat i historien blir kvar som en gåva.Välsignelse av Priorinna den 2 februari

2016 Posted on tis, februari 09, 2016 18:50

När ett kloster
väljer en ny priorinna föregås det av en lång tid av bön till den helige Ande.
Så har livet i Heliga Hjärtas kloster de senaste månaderna varit präglade av
tacksamhet för Moder Johannas ämbetstid, för att hon lett klostret med stor
värme och omsorg, och av bön till Gud att han skulle visa oss vägen framåt.

———

Välsignelse
av Priorinnan Katarina Rask OSB i Heliga Hjärtas Kloster
och avslutning av det
Gudsvigda livets år.

Hela
gudstjänsten stod under ordet:

BLI
KVAR I MIG, SÅ BLIR JAG KVAR I ER.
BLI KVAR I MIN KÄRLEK.
(Joh. 15:4, 9b)

Till
välsignelsegudstjänsten, som samtidigt var avslutningen av året för de
gudsvigda i vårt stift, kom Biskop Anders, ett 30-tal präster, två diakoner och
ett antal ministranter.

Systrarna stod
samlade i porten till klausuren, med sin nyvalda priorinna främst. Till festlig
orgelmusik drog processionen in i kyrkan, som var fylld av släktingar och
vänner.

Må de som söker Herren glädja sig av hjärtat. Sök
Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. (Introitus)

Kollektbön
Helige Fader, du
kallar människorna till fullkomnad kärlek men utväljer också
många att närmare följa Kristus. Låt dessa som du gör
till din särskilda egendom med sina liv bli ett
tecken på himmelriket inför både kyrkan och
världen.

Korstolarna var
fyllda till sista plats denna dag, av klostrets egna och av gästande systrar.
Systrarna i blå dräkter är Mariadöttrar från Vallby, närmast kameran syns Sr
Antonia, franciskansyster från Göteborg.

Första
läsningen ur 1 Kung. 19: 4-9a, 11-15a
Den första
läsningen, om Elias möte med Gud i den stilla susningen på berget Horeb, läste
M Katarinas syster Monika.

—Men
Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det
gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till
grottan…—

Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag
efter: Att få bo i Herrens hus.(Graduale)

Andra
läsningen från Efesierbrevet 4: 7, 11-13, 15-16. 20b, 21
Den andra lästes av
Moder Maria från St Birgittas Abbedi Pax Mariae i Vadstena.

Var
och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom.
Ef. 4:7

Jag har utvalt er och bestämt om er att ni
skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. (Alleluia)

Evangelium:
Joh. 15:1-5, 9

Bli
kvar i mig, så blir jag kvar i er. Bli kvar i min kärlek.

Predikan
http://www.katolskakyrkan.se/media/1961/valsignelse-av-ny-priorinna-heliga-hjartas-kloster.pdf

Biskop Anders
predikade om den stora glädjen i att få viga sitt liv till Gud…

… och systrarna
från Omberg tog emot med glädje!

Välsignelse
av priorinnan

Moder Katarina förs
fram till Biskopen för att besvara frågorna och ta emot välsignelsen. I
bakgrunden syns några av de präster som inte rymdes i absiden.

Där satt även
Moder Teresas systrar, samt systrar från Svenska kyrkan.

Vi
ber dig:
Välsigna

och styrk din tjänarinna Katarina
som
har valts till priorinna för detta kloster.

hon i din kraft för alla vara en förebild i klosterligt liv.
Låt
hennes undervisning verka som en surdeg i systrarnas
hjärtan,
så att de följer din vilja i allt.

hon alltid minnas vilket svårt och mödosamt uppdrag
hon
har tagit emot:
att
leda människor på frälsningens väg
och
att tjäna mångas egenart,
och
må hon veta att det anstår henne
att
befrämja snarare än befalla.
Ge
henne ett vaksamt hjärta,

att inte någon enda går förlorad
av
dem som du har anförtrott åt henne.
Under
din Andes ledning må hon bära omsorg om allt.

hon handla med omdöme och avväga allting så,
att
hennes systrar växer i kärleken till Kristus och till varandra
och
löper dina buds väg med vidgat hjärta.
Herre,
uppfyll din tjänarinna med din Andes gåvor,

att hon i gemenskap med sina systrar ständigt söker din ära
och
ivrigt tjänar din Kyrka.

hon ingenting föredra framför Kristus,
och
må hon lära sina systrar att älska honom över allt,

att de, när den sista dagen kommer,
tillsammans
får del i ditt rike.
Genom
honom, Jesus Kristus, din Son,
vår
Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande,
lever
och råder i evigheters evighet.

Överlämnande
av Regeln

Mottag den helige
Fader Benedikts Regel.
Med den som rättesnöre
skall du leda och bevara
den gemenskap som
Herren har anförtrott åt dig.
Må Gud som ständigt
ser till vår mänskliga svaghet
alltid vara din kraft
och styrka.

Förböner

Eukaristins
liturgi

Den förra och den
nuvarande priorinnan bar fram offergåvorna till altaret.

Bön över offergåvorna
Helige Fader, ta
barmhärtigt emot de gåvor som vi bär fram,
och ge din nåd åt alla
som med glädje beslutar sig att följa Kristus på den smala vägen, så att de
lever i broderlig gemenskap och i andens frihet.

Bön efter kommunionen
Helige Fader, ta
barmhärtigt emot de gåvor som vi bär fram, och ge din nåd åt alla
som med glädje beslutar sig att följa Kristus på den smala vägen, så att de
lever i broderlig gemenskap och i andens frihet.

Efter gudstjänsten
drog processionen ut ur kyrkan: främst gick Moder Katarina vid sidan av Moder
Judith, tidigare abbedissa i Abtei Varensell, Heliga Hjärtas Klosters
fadderkloster innan det blev ett självständigt priorat 1990.

Glädjen var stor
över alla Guds underbara gåvor!

Många vänner hade
samlats för att dela glädjen med oss: Biskop Martin Lönnebo från Linköping hade
en särskild plats!

Ett träd måste ha
ett lika stort rotsystem som krona. Kristina Levén överlämnade sin skapade gåva,
som föder många tankar om hur det synliga och det osynliga måste samverka.

En glad biskop och
en tacksam priorinna.

De tre nya
klostermödrarna: Moder Maria i Vadstena och Moder Christa i Mariavall.

Efter en
välsignelserik dag drog sig systrar och gäster tillbaka i stillhet och bön
innan natten, och tackar Gud för allt!2 Februari 2016

2016 Posted on ons, januari 20, 2016 10:45

I benediktinska kloster avlägger vi löfte om stabilitet:
att förbli i just detta kloster hela livet. Det är en stor utmaning att förbli
med samma systrar dag efter dag, att försöka gå vägen tillsammans och ”inte
föredra något framför kärleken till Kristus”.

Under de två veckor som gått sedan vi valde Moder Katarina
till klostrets nya priorinna har vi ofta blivit påminda om en vers ur den
helige Benedikts Regel: ”Må Han (dvs Kristus) föra oss alla tillsammans till
det eviga livet!” RB 72:12

Det är målet för vår längtan, det är uppfyllelsen av allt
vi söker och längtar efter! Det eviga livet, löftet om att alltid få vara hos
Herren, börjar uppfyllas redan här och nu.

Kristus är vår längtan, han är vår stora glädje! Att varje
dag få återvända till honom i bön och lovsång, och få tjäna honom i arbete och
möda, att få möta honom i allt och dela sökandet efter ett sant och äkta liv fyller
tystnaden i klostret med liv.

Den 2 februari kommer vår nya priorinna Syster Katarina att
få ta emot kyrkans välsignelse för sitt uppdrag. Tack att ni ber för och med
oss för henne, för vår gemenskap och klostrets framtid.

Många gäster kommer till denna högtid. Vi skulle vilja
kunna ta emot alla våra vänner, men platsen tillåter dessvärre inte det. Därför
har vi måst inbjuda några personligen, som också kan ta del i den efterföljande
mottagningen. Andra är varmt välkomna till mässan, som börjar klockan 11.00.
Vi kommer att göra vårt bästa för att bereda alla plats i kyrkan och på
läktaren.

Tänk
på att parkeringsplatsen är begränsad, samåk gärna.Ny Priorinna

2016 Posted on tor, januari 07, 2016 16:24

Idag har vi systrar valt en efterträdare till vår Priorinna
Moder Johanna, som lett gemenskapen i 11 år. Vi har valt Syster Katarina till
klostrets tredje priorinna. Pater Pascal Renée Lung OP förestod valet tillsammans
med Syster Karin OSsS.3 januari 2016

2016 Posted on sön, januari 03, 2016 15:13Jul

2015 Posted on ons, december 30, 2015 18:25

I
BEGYNNELSEN VAR ORDET

OCH
ORDET VAR HOS GUD

OCH
ORDET VAR GUD

I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och
ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.

Dessa ord som inleder Johannesevangeliet finns med som en
andning under jultiden.

I Kristus kommer Gud för att söka upp mänskligheten, även
om det innebär att gå ned till jordens djup.

Salomos oden, sånger från kristenhetens första tid,
utlägger denna hemlighet så:

”Hans kärlek till mig har bragt hans storhet på knä. Han
har blivit som jag för att jag skall ta emot honom, han har blivit som jag för
att jag skall ikläda mig honom. Jag blev inte rädd när jag såg honom, ty för
mig är han barmhärtighet. Han har tagit min natur för att jag skall förstå
honom, och mitt ansikte för att jag inte skall vända mig från honom.” (Salomos
oden 7)

Han som skapat allt och bär hela världen, blev ett sårbart
barn. Han är BARMHÄRTIGHET, den Barmhärtige, som är med oss på vår vandring
genom mörker och obegriplighet, och som stilla tar oss vid handen och för oss
in i sitt Ljus:

”Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter
nåd”Jul

2015 Posted on sön, december 27, 2015 15:40

Ett barn är oss fött…Jul

2015 Posted on sön, december 27, 2015 15:38

Julaftons morgon
KryptanFjärde Advent

2015 Posted on lör, december 19, 2015 18:12


FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT

Nu
sluts adventskransen och alla de fyra ljusen brinner. Nu vet vi att det inte
dröjer innan Gud stiger in i vår sargade värld, stilla och i ödmjukhet.

Vi
läser det sista stycket i avsnittet från Anselm av Canterburys bok Proslogion:
”Lär
mig att söka dig, och visa dig. Jag kan inte ens börja söka dig om du inte lär
mig, än mindre finna dig och du inte visar dig. Låt mig söka dig genom att
längta, längta genom att söka, finna genom att älska, älska genom att finna.”

Denna
bön har Herren redan besvarat genom att ge oss de ord ur Bibeln som vi sjunger
i mässans inledning:

Dugga
ni himlar därovan, må rättfärdighet strömma ur molnen.

jorden öppna sig, och Frälsaren spira fram.
Himlen
förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.

Och
jorden har öppnat sig för att ta emot Frälsaren: Jungfrun Maria öppnade genom
sitt JA förbindelsen mellan himmel och jord. Hon öppnade sig för Guds handlande
så att Frälsaren kunde spira fram, stiga fram genom henne när tiden var inne.
Hon försäkrar oss om att:

Herren
är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.

Hon bekänner och uppmanar oss alla att stämma in:

Herrens
lov vill jag sjunga, allt som lever skall prisa hans heliga namn.

Vi blir stilla och säger sakta i tro: Det som Herren har
sagt och lovat är sant:

Jungfrun
är havande och skall föda en son och hon skall ge honom namnet Emmanuel.Tredje Advent

2015 Posted on sön, december 13, 2015 10:07


TREDJE
SÖNDAGEN I ADVENT

Det tredje adventsljuset brinner nu med klar låga. Vi har
fortsatt lyssna till Anselm av Canterbury, som skriver:

”Herre, du är min Gud, du är min Herre, och jag har aldrig
sett dig. Du har danat mig och omdanat mig, du har gett mig allt det goda jag
har, och jag har ännu inte lärt känna dig. Jag är gjord för att skåda dig, och
jag har ännu aldrig gjort det jag är gjord för. Se på oss, Herre, hör oss, lys
för oss, visa dig. Uppenbara dig för oss, så blir allt väl. Förbarma dig över
våra mödor och försök att nå dig, vi som ingenting förmår utan dig.”

Detta är vår kallelse: vi är gjorda för att skåda den eviga
Kärleken!

Denna söndag påminner oss om glädjen i att vänta på den som
övergår allt vad vi kan tänka eller föreställa oss. Mässans inledningssång
låter oss sjunga: Gaudete!

Gläd
er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er!

Herren
är nära.

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och
ber, låt Gud få veta alla era önskningar.Andra Advent

2015 Posted on lör, december 05, 2015 16:04


ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

Det andra adventsljuset
brinner och påminner om vägen vi går. Denna vecka har vi under vigilian läst ur
boken Proslogion av Anselm av
Canterbury (död 1109):

”Ack, du arma människa, fly en
liten stund undan dina förehavanden, göm dig ett ögonblick undan tumultet av
tankar, kasta ifrån dig bekymren som tynger, vänta en stund med de tusen
besvärande distraktionerna, öppna dig litet för Gud, vila litet i honom.

Gå in i ditt sinnes kammare.
Stäng ute allt utom Gud och det som hjälper dig att söka honom. Stäng dörren
bakom dig och sök honom. Säg nu, av hela ditt hjärta, säg nu till Gud: Jag
söker ditt ansikte. Ditt ansikte, Herre,
söker jag.

Herre, min Gud, lär mitt
hjärta var och hur det kan söka dig, var och hur det kan finna dig.”

När vi under mässan bereder
oss att höra evangeliet denna vecka sjunger vi:

Jag
blev glad när man sade till mig: vi skall gå till Herrens hus.

Där, i Herrens hus, får den djupa adventsglädjen näring. I
århundraden har man upprepat och påmint
sig om:

Res dig
Jerusalem,
ställ dig på höjden, och se den glädje som kommer till dig från Gud.Första Advent

2015 Posted on lör, november 28, 2015 18:58

Blog Image

FÖRSTA
SÖNDAGEN I ADVENT
Nu har vi tänt det första ljuset i adventskransen på
altartrappan i kyrkan. Melodierna i tidebönerna och i mässan ändrar karaktär
och låter oss ana att nu händer något: Han som profeterna vittnat om skall
komma. Vi går Herren till mötes! På den vägen behöver vi Hans hjälp och
ledning, därför sjunger vi i inledningssången:

Till
dig Herre, lyfter jag min själ. Du min Gud, jag förtröstar på dig. Låt mig inte
komma på skam, låt inte mina fiender triumfera. Den som hoppas på dig blir
aldrig sviken. Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar.

Vi vågar sjunga så, vi vågar lita på Herren, eftersom de
som gått före oss på denna väg vittnar och säger:

Den
som hoppas på dig blir aldrig sviken Herre.
Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina
stigar.

Böneorden från Skriften blir våra egna och bär oss. Innan
evangeliet läses ljuder bönen:

Herre,
visa oss din barmhärtighet och ge oss din frälsning.

Adventsljusen hjälper oss att minnas att Herren är nära och
communionversen ger oss löftet:

Herren
ger oss sin gåva, och vårt land ger sin gröda.
Ps. 85:13Kristus Konungens Högtid

2015 Posted on lör, november 21, 2015 16:55


Kyrkoårets sista vecka inleds med Kristus Konungens högtid. Söndagens högmässa börjar med högtidlig
orgelmusik, sedan sjunger vi:

”Lammet som blev slaktat är värdigt
att få makt och rikedom och vishet, styrka och härlighet och lovsång. Honom
tillhör äran i evigheters evighet”.

Lammet är förstås Jesus Kristus, som övervunnit det ondas
makt. Därför tackar och sjunger vi av glädje:

Må han härska från hav till hav, från floden till
världens ände”.

Ingen plats på jorden är
onåbar för den Kärlekens makt som strömmar från Kristus, därför fortsätter vi
frimodigt att sjunga:

”Honom
skall alla jordens kungar hylla, alla folk skall tjäna honom”

Ingen människa är heller utesluten. Alla är kallade och
utvalda att få del av löftet:

”Hans välde är ett
evigt välde, det skall aldrig upphöra.

Hans rike skall
aldrig gå under”.Vi har…

2015 Posted on ons, november 18, 2015 16:14

…stöpt ljus« Föregående