Blog Image

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Jul

2015 Posted on ons, december 30, 2015 18:25

I
BEGYNNELSEN VAR ORDET

OCH
ORDET VAR HOS GUD

OCH
ORDET VAR GUD

I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och
ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.

Dessa ord som inleder Johannesevangeliet finns med som en
andning under jultiden.

I Kristus kommer Gud för att söka upp mänskligheten, även
om det innebär att gå ned till jordens djup.

Salomos oden, sånger från kristenhetens första tid,
utlägger denna hemlighet så:

”Hans kärlek till mig har bragt hans storhet på knä. Han
har blivit som jag för att jag skall ta emot honom, han har blivit som jag för
att jag skall ikläda mig honom. Jag blev inte rädd när jag såg honom, ty för
mig är han barmhärtighet. Han har tagit min natur för att jag skall förstå
honom, och mitt ansikte för att jag inte skall vända mig från honom.” (Salomos
oden 7)

Han som skapat allt och bär hela världen, blev ett sårbart
barn. Han är BARMHÄRTIGHET, den Barmhärtige, som är med oss på vår vandring
genom mörker och obegriplighet, och som stilla tar oss vid handen och för oss
in i sitt Ljus:

”Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter
nåd”Jul

2015 Posted on sön, december 27, 2015 15:40

Ett barn är oss fött…Jul

2015 Posted on sön, december 27, 2015 15:38

Julaftons morgon
KryptanFjärde Advent

2015 Posted on lör, december 19, 2015 18:12


FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT

Nu
sluts adventskransen och alla de fyra ljusen brinner. Nu vet vi att det inte
dröjer innan Gud stiger in i vår sargade värld, stilla och i ödmjukhet.

Vi
läser det sista stycket i avsnittet från Anselm av Canterburys bok Proslogion:
”Lär
mig att söka dig, och visa dig. Jag kan inte ens börja söka dig om du inte lär
mig, än mindre finna dig och du inte visar dig. Låt mig söka dig genom att
längta, längta genom att söka, finna genom att älska, älska genom att finna.”

Denna
bön har Herren redan besvarat genom att ge oss de ord ur Bibeln som vi sjunger
i mässans inledning:

Dugga
ni himlar därovan, må rättfärdighet strömma ur molnen.

jorden öppna sig, och Frälsaren spira fram.
Himlen
förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.

Och
jorden har öppnat sig för att ta emot Frälsaren: Jungfrun Maria öppnade genom
sitt JA förbindelsen mellan himmel och jord. Hon öppnade sig för Guds handlande
så att Frälsaren kunde spira fram, stiga fram genom henne när tiden var inne.
Hon försäkrar oss om att:

Herren
är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.

Hon bekänner och uppmanar oss alla att stämma in:

Herrens
lov vill jag sjunga, allt som lever skall prisa hans heliga namn.

Vi blir stilla och säger sakta i tro: Det som Herren har
sagt och lovat är sant:

Jungfrun
är havande och skall föda en son och hon skall ge honom namnet Emmanuel.Tredje Advent

2015 Posted on sön, december 13, 2015 10:07


TREDJE
SÖNDAGEN I ADVENT

Det tredje adventsljuset brinner nu med klar låga. Vi har
fortsatt lyssna till Anselm av Canterbury, som skriver:

”Herre, du är min Gud, du är min Herre, och jag har aldrig
sett dig. Du har danat mig och omdanat mig, du har gett mig allt det goda jag
har, och jag har ännu inte lärt känna dig. Jag är gjord för att skåda dig, och
jag har ännu aldrig gjort det jag är gjord för. Se på oss, Herre, hör oss, lys
för oss, visa dig. Uppenbara dig för oss, så blir allt väl. Förbarma dig över
våra mödor och försök att nå dig, vi som ingenting förmår utan dig.”

Detta är vår kallelse: vi är gjorda för att skåda den eviga
Kärleken!

Denna söndag påminner oss om glädjen i att vänta på den som
övergår allt vad vi kan tänka eller föreställa oss. Mässans inledningssång
låter oss sjunga: Gaudete!

Gläd
er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er!

Herren
är nära.

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och
ber, låt Gud få veta alla era önskningar.Andra Advent

2015 Posted on lör, december 05, 2015 16:04


ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

Det andra adventsljuset
brinner och påminner om vägen vi går. Denna vecka har vi under vigilian läst ur
boken Proslogion av Anselm av
Canterbury (död 1109):

”Ack, du arma människa, fly en
liten stund undan dina förehavanden, göm dig ett ögonblick undan tumultet av
tankar, kasta ifrån dig bekymren som tynger, vänta en stund med de tusen
besvärande distraktionerna, öppna dig litet för Gud, vila litet i honom.

Gå in i ditt sinnes kammare.
Stäng ute allt utom Gud och det som hjälper dig att söka honom. Stäng dörren
bakom dig och sök honom. Säg nu, av hela ditt hjärta, säg nu till Gud: Jag
söker ditt ansikte. Ditt ansikte, Herre,
söker jag.

Herre, min Gud, lär mitt
hjärta var och hur det kan söka dig, var och hur det kan finna dig.”

När vi under mässan bereder
oss att höra evangeliet denna vecka sjunger vi:

Jag
blev glad när man sade till mig: vi skall gå till Herrens hus.

Där, i Herrens hus, får den djupa adventsglädjen näring. I
århundraden har man upprepat och påmint
sig om:

Res dig
Jerusalem,
ställ dig på höjden, och se den glädje som kommer till dig från Gud.Första Advent

2015 Posted on lör, november 28, 2015 18:58

Blog Image

FÖRSTA
SÖNDAGEN I ADVENT
Nu har vi tänt det första ljuset i adventskransen på
altartrappan i kyrkan. Melodierna i tidebönerna och i mässan ändrar karaktär
och låter oss ana att nu händer något: Han som profeterna vittnat om skall
komma. Vi går Herren till mötes! På den vägen behöver vi Hans hjälp och
ledning, därför sjunger vi i inledningssången:

Till
dig Herre, lyfter jag min själ. Du min Gud, jag förtröstar på dig. Låt mig inte
komma på skam, låt inte mina fiender triumfera. Den som hoppas på dig blir
aldrig sviken. Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar.

Vi vågar sjunga så, vi vågar lita på Herren, eftersom de
som gått före oss på denna väg vittnar och säger:

Den
som hoppas på dig blir aldrig sviken Herre.
Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina
stigar.

Böneorden från Skriften blir våra egna och bär oss. Innan
evangeliet läses ljuder bönen:

Herre,
visa oss din barmhärtighet och ge oss din frälsning.

Adventsljusen hjälper oss att minnas att Herren är nära och
communionversen ger oss löftet:

Herren
ger oss sin gåva, och vårt land ger sin gröda.
Ps. 85:13Kristus Konungens Högtid

2015 Posted on lör, november 21, 2015 16:55


Kyrkoårets sista vecka inleds med Kristus Konungens högtid. Söndagens högmässa börjar med högtidlig
orgelmusik, sedan sjunger vi:

”Lammet som blev slaktat är värdigt
att få makt och rikedom och vishet, styrka och härlighet och lovsång. Honom
tillhör äran i evigheters evighet”.

Lammet är förstås Jesus Kristus, som övervunnit det ondas
makt. Därför tackar och sjunger vi av glädje:

Må han härska från hav till hav, från floden till
världens ände”.

Ingen plats på jorden är
onåbar för den Kärlekens makt som strömmar från Kristus, därför fortsätter vi
frimodigt att sjunga:

”Honom
skall alla jordens kungar hylla, alla folk skall tjäna honom”

Ingen människa är heller utesluten. Alla är kallade och
utvalda att få del av löftet:

”Hans välde är ett
evigt välde, det skall aldrig upphöra.

Hans rike skall
aldrig gå under”.Vi har…

2015 Posted on ons, november 18, 2015 16:14

…stöpt ljus