Blog Image

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Fjärde advent

2018 Posted on mån, december 24, 2018 14:06

Blog Image
Efter att under den gångna veckan ha begrundat profetiorna
om den Räddare Herren ville sända, sjunger vi som inledning till mässan den
fjärde adventssöndagen:

Dugga
ni himlar därovan,

och må
skyarna låta rättfärdighet strömma ner.


jorden öppna sig

och
dess frukt bli Frälsaren.

Jungfrun Maria, representanten för hela människosläktet, liknade denna fruktbara jord när hon sa JA och öppnade sig för att bära frukt.
Förmodligen kunde hon varken överblicka eller inse vidden av sin beredvillighet
att motta, föda och följa Jesus.

För sitt mod att säga JA och sin villighet att medverka i
GUDs plan lovordas hon av ängeln. För sin tillitsfulla tro kallas hon salig,
mer än lycklig.Tredje advent

2018 Posted on lör, december 15, 2018 11:12

Blog Image

Med uppmärksam vakenhet

möter vi den tredje Adventssöndagen,

släpper inte stjärnan med blicken.

Kan vi lägga märke till den

kan vi urskilja Skaparen av allting,

och välkomna världens frälsare i vårt eget liv.

Vi är efterlängtade och inbjudna,

Gud tänder en stjärna,

Han överlåter åt oss att följa den:

Ledstjärnan som för till Livet.Andra advent

2018 Posted on lör, december 08, 2018 15:33

Blog Image

Morgonrodnaden över Tåkern skapar ett färgspel över slätten.

Natten har varit stjärnklar.

Skaparens fullkomlighet avspeglas i himlens klara stjärnor

och den exakta, smala månskäran.

Tanken går till den stjärna som en gång visade sig på himlen,

klarare än alla andra.

Genom stjärnan, sin skapelse,

gör Gud Sonens ankomst i världen påtaglig,

och ger mänskligheten möjlighet till insikt om

att det är tid att öppna för Kristus.

Stjärnan visar vägen,

tydlig och uppenbar för alla.

Många ser den ändå inte.

Några infinner sig.

Vi väntar på Frälsaren, Räddaren.Första Advent

2018 Posted on lör, december 01, 2018 21:25

Blog Image”Det skall komma en tid,

säger Herren,

då jag skall uppfylla det löfte jag har givit…”

Jeremia 33:14

Vi tänder det första ljuset i Advent och ber:

KOM Herre Jesus,

Vi väntar,

vi håller ut.

Med generationer

århundraden igenom,

årtusenden.

Du är Löftet:

Den Trovärdige,

Trofaste,

Tröstaren,

Världens Ljus.Alla själars dag

2018 Posted on fre, november 02, 2018 21:54

Varje stjärna på himlen vittnar om Guds oändliga
skaparmakt. Gud sänder ut ljuset, läser vi i Baruks bok. Han kallar på det, och
det lyder med bävan. Stjärnorna tänder sitt ljus, och börjar med bävan sin
vakttjänst; han kallar på dem och de svarar:
”Här är vi! Och lyser med glädje för sin Skapare.” (Baruk 3).

Sådan är vår Gud. Ingen människa är glömd av honom.

Likt stjärnorna lyser på himlen, lyser ljusen i kyrkan för dem av våra släktingar och
vänner som under året fått bryta upp från jordelivet. Under denna dags
gudstjänster har vi bett om att de får vila i den eviga friden.Alla helgons dag

2018 Posted on fre, november 02, 2018 21:34

Livets och Kärlekens Herre talar till oss idag, på Alla
Helgons dag.

Blog Image

Kan en människa nå helighet på annat sätt än att låta sig
fyllas av den godhet som strömmar genom världen som en osynlig ström?Alla helgons dag

2018 Posted on fre, november 02, 2018 21:31

I vårt passionsfönster i kyrkan ser man hur Jesu hjärteblod rinner ner i
kalken vid bröllopet i Kana.
Blog Image

Vi känner igen kalken från altaret. Där fylls vår längtan
efter liv, efter Livets och Kärlekens Herre som möter oss och ger sig själv.
Han tar emot oss , vi svarar med vårt ja till att vara Livets och Kärlekens
vittnen.Vila i Guds kärlek

2018 Posted on ons, augusti 29, 2018 22:20

”Ingen som älskar GUD behöver misströsta om hans kärlek.
Gud har sin glädje i att återgälda vår kärlek, ty hans kärlek föregick vår.
Hur skulle han kunna vara ovillig att älska oss tillbaka;
han älskade ju oss då vi ännu inte älskade?”

Så skriver den helige Bernhard av Clairvaux, när han vill hjälpa oss att förstå hur gränslöst stor Guds kärlek är.

Låt oss be om att få vila i Kristi godhets blick.Kristi Förklarings dag

2018 Posted on tis, augusti 07, 2018 16:17

KRISTI FÖRKLARINGS DAG

Kristi förklarings dag har kommit, dagen då lärjungarna
gick med Jesus upp på förklaringsberget, och fick se hans ansikte lysa som
solen

och kläderna bli skinande vita.

Vi, sentida troende
ber denna dag:

”Du har sagt till mitt hjärta:

”Sök mitt ansikte.”

Ditt ansikte Herre, söker jag,

Dölj inte ditt ansikte för mig!

”Se, Herren,
vår Gud, har låtit oss
se sin härlighet och
sin storhet…”

Då, liksom idag,

”uppenbarade han sin dolda härlighet,

och i hans dödliga kropp fick de (lärjungarna)

skåda det bländande himmelska ljuset,

som förklarar lidandets och dödens gåta…”

ur mässans
prefation

Låt oss hålla trons blick fäst på Jesus

vill få oss att växa in i vår kallelse:

Att vara ljusets barn!Pingst

2018 Posted on tor, maj 17, 2018 16:11


Den helige Andes frihet

Den första Pingstdagen fördelade sig tungor av eld över de
förskräckta lärjungarna, som hållit sig gömda efter Jesu uppståndelse. De hade
hört kvinnornas berättelse om den tomma graven, de hade vandrat med honom till
Emmaus. De har väntat tillsammans med Maria, Jesu mor, som ingjutit hopp och påmint om vad Jesus sagt. Och nu?

När Hjälparen, den helige Ande, kommer över lärjungarna
blir deras tidigare rädsla som bortblåst. De talar språk som de själva inte
visste att de kunde och som nu förstås av andra människor och andra kulturer.
Den helige Ande går över gamla gränser och gör lärjungarna frimodiga, glada och
djärva.

Nu har vi firat påsk i 50 dagar. Även vi har fått vandra med den Uppståndne.

Hur ser det ut i våra liv? Vågar vi öppna oss för den
helige Ande som kommer med liv och glädje även in i vår slutna rum? Om vi vågar
öppna oss för Anden kan även vi våga oss ut på okända stigar.

På Pingstafton sänds Helgsmålsringningen härifrån Klostret i SVT Kanal 1Kristi himmelsfärds dag

2018 Posted on tor, maj 10, 2018 11:32

Den helige Augustinus säger i en predikan:

” I
dag stiger vår Herre, Jesus Kristus, upp till himlen, må vårt hjärta stiga upp
tillsammans med honom.”

Vi lyssnar och svarar med liturgin: Vi har upplyft våra
hjärtan!

I Markusevangeliets sista vers läser vi: När Herren
Jesus hade talat till lärjungarna blev han upptagen till himlen och satte sig
på Guds högra sida”.

”Fadern upphöjer Sonen”, så hörde vi i dagens predikan, ”och
insätter honom som Herre, och från Faderns högra sida sänder Sonen den helige
Ande över världen, genom Kyrkans sakramentala liv”.Halleluja är det nya livets sång

2018 Posted on tor, maj 10, 2018 11:30

Påsktidens glädje ljuder ännu i de många halleluja som vi
sjunger denna tid: hela liturgin är genomträngd av lovsång, i tro på att det
finns liv. Ondska och död är
besegrade – och vi får tro: det eviga livet börjar redan här och nu, vi får
bära det i våra hjärtan. Den glädjen kan ingen eller inget ta ifrån oss!Påsk 2018

2018 Posted on mån, april 09, 2018 16:22

Mörkret var kompakt när vi stod på klostrets innergård.

Påskelden brann, tystnaden omslöt oss.

Vi lyssnade till de ord som uttalades i natten utanför
otaliga kyrkor och kapell i världen

Så hörde vi ropet:

KRISTI LJUS

Och svarade:

GUD VI TACKAR DIG

Vid årets påskljus, med en bild av den segrande Kristus som
manar oss:

FÖLJ MIG

Tog vi emot budskapet om att

”denna natt bröt Kristus sönder dödens bojor

och steg upp ur
dödsriket som segrare…”

”Denna saliga natt, då jord och himmel möts,

då Gud och människa förenas!”Påskafton

2018 Posted on mån, april 09, 2018 16:02

Tystnad, tomhet, Jesus har sagt: ”Det är fullbordat” och överlämnat sig
åt sin Fader, graven är tillbommad och förseglad. Tystnad och tomhet råder…
Men, vänta – är det ändå inte något som hörs? Lyssna! … vad är det vi hör om vi
lyssnar riktigt, riktigt noga?

Så märkligt, det låter som trumpeter, som en segerfanfar och ett avlägset
muller, som en väldig folkskara på vandring….

Men nej, det kan väl inte stämma, inte idag när kyrkan har sorg, läser
ur klagovisorna påminner oss om att det finns så mycket lidande och elände…
Nej, inte kan det vara tecken på seger och glädje som vi hör. Men, ändå… visst
låter det som en röst som ropar, från forntiden, ur själva jordens djup? Och
där, en trumpetsignal, uppmanande och segerviss – visserligen långt borta men
ändå tydlig… Jo, nu hör vi vad rösten ropar:

”Gå fram, gå fram genom portarna! Bana väg för folket! Bryt väg, bryt
väg röj undan alla stenar! Höj ett fälttecken för folken! Herren förkunnar över
hela jorden: Säg till dotter Sion: Se din räddare kommer. Sin segerlön har han
med sig, de han vunnit går framför honom. De skall kallas ”det heliga folket”,
”de som Herren befriat”. (Jes. 62)

Och ännu en röst:

”det jag säger är ett mysterium: vi skall inte alla dö, ty trumpeten
skall ljuda, det förgängliga skall kläs i oförgänglighet”(fritt efter 1a Kor.
15)

De två rösterna talar i munnen på varandra av iver, ja, sjunger fram
sitt budskap:

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus – Kristus
kommer, ljuset för alla folk, för oss som sitter i dödens skugga. Kristus
kommer för att söka upp mänskligheten, Han går ner steg för steg i mörkret – i
dödens mörker, i vårt, vars och ens personliga mörker och ropar: Gå fram, bryt
väg, gå fram genom dödens portar, röj undan alla stenar, alla murar som håller
oss fångna, det förgängliga kläs i oförgänglighet, döden är uppslukad, gå fram,
kom ut ur mörkret.

Och se den stora skaran…. människor i mängd, tilltufsade och ovana vid
ljuset. Människor från alla tider, alla länder, alla språk… Se, så många
ansikten, livsöden, så många okända ansikten och kära återseenden. Kanske blir
vi förvånade över att se somliga ansikten, men förvåningen byts i glädje –
ingen är längre en främling, för Gud är allting möjligt, Han röjer undan
rädslans och hatets murar. Och se, se där är ju du! Där är jag! Där är vi, alla
tillsammans. Detta är det heliga folket, folket som vandrat i mörker, men nu
kommer strålande i ljus. Vi är segerlönen som Kristus vunnit och som går
framför Honom.

Längst fram går Adam, borta är rädslan som en gång gjorde att han gömde
sig för Gud, borta är misstänksamheten som dödade tilliten.

Han säger till oss med förundran
i rösten:

”Kristi kärlek till mig har bragt hans storhet på knä. Han har blivit
som jag för att jag skall ta emot honom, han har blivit som jag för att jag
skall ikläda mig honom. Jag blev inte rädd när jag såg honom, ty för mig är han
barmhärtighet. Han har tagit min natur för att jag skall förstå honom, och mitt
ansikte för att jag inte skall vända mig från honom.” (Salomos oden 7)

Och han fortsätter: Låt Kristus stiga ner i mörkret, i vars och ens
mörker, och bryta väg, röja undan alla stenar. Låt trumpeten ljuda även i dig,
det oförgängliga nalkas och vill omskapa dig. Låt Kristus räcka dig sin hand
och dra dig ur djupet, Han har tagit ditt ansikte för att du skall känna igen
Honom och se att Han är barmhärtighet.Skärtorsdag

2018 Posted on mån, april 09, 2018 15:59

För drygt hundra år sedan skrev
den brittiska journalisten och författaren G. K. Chesterton boken Orthodoxy. I den beskriver han den
rationella moderna människan som en som tillbringar sitt liv ståendes på
huvudet, och som därför betraktar världen upp-och-ner. För denne verkar mycket
av det som har med tro och religion att göra – och då särskilt den kristna tron
– som något underligt och obegripligt, som kontraproduktivt och
irrationellt. När vi i evangelierna
läser om lärjungarna, framstår de ofta som just sådana rationella människor –
och därför verkar Jesu ord och handlingar ofta obegripliga för dem. För Jesus
delade inte deras upp-och-nervända perspektiv, utan han stod med fötterna
stadigt planterade på jorden – hans sätt att se på världen är det enda sant
verkliga.

Så när han, mitt under sin
sista måltid med lärjungarna, böjde sig ner framför dem och började tvätta
deras fötter – då verkade hans handlande fullständigt absurt. Han var deras
mästare, deras lärare, den som de såg upp till och följde – och nu gjorde han,
bokstavligt talat, slavgöra – obegripligt!

Men det var inte obegripligt ur
Jesu perspektiv – ur perspektivet hos den som ser världen som det var tänkt. I
Filipperbrevets hymn skriver Paulus att ”han ägde Guds gestalt men vakade inte
över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares
gestalt”(Fil 2:6-7). Det som för lärjungarna framstod som slavgöra var för
Jesus helt enkelt ett uttryck för den han är – en kärlekens gåva. Gud är gemenskap och kärlek – han är ett evigt givande och mottagande av
gåvor.

Genom att böja sig ner för
lärjungarna och tvätta deras fötter så gav Jesus dem en gåva – han gav dem sig själv som gåva. När då Petrus –
fortfarande balanserandes på huvudet – börjar protestera, är Jesus obönhörlig i
sitt svar: ”Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig.” (Joh 13:8)
Med andra ord säger Jesus, att om de inte tar emot hans gåva, så tar de inte
heller emot honom. Ja, att vägra Jesu gåva, vore detsamma som att säga att de
ville ställa sig utanför gemenskapen med Gud, att de egentligen inte ville ha
med honom att göra.

Men gemenskapen med Gud fordrar
också något av oss. Det är en gemenskap som kräver att man slutar stå på
huvudet, sätter ner fötterna på jorden och börjar förhålla sig till världen på
samma sätt som Jesus gjorde.

Att tvätta min nästas fötter,
att tjäna honom eller henne genom de ringaste och mest obetydliga av
handlingar, är mer än bara vackra symboler och goda gärningar. Det är att
anpassa mig efter Guds eget sätt att vara, att låta hans liv – som är kärlek – strömma genom mig. Det är att
låta mig omformas, förvandlas så att jag blir lik honom. ”Gud blev människa för
att människan skulle bli gudomliggjord”, skrev Athanasius. Detta
gudomliggörande kan visa sig i något så enkelt som att av kärlek tvätta en
annans fötter. Att göra gott mot andra, helt enkelt därför att Gud först har
gjort gott mot mig.

”Ge som gåva vad ni har fått som gåva”(Matt
10:8), sade Jesus när han sände ut lärjungarna för att sprida det glada
budskapet. Låt den kärlek som du har tagit emot väcka ett gensvar i dig. Ge den
vidare – alltid och överallt – utan förbehåll och baktanke. Då blir den till ”en
källa (i dig), med ett flöde som ger evigt liv.” (Joh 4:14)

Från Skärtorsdagens GetsemanevakaPalmsöndag

2018 Posted on fre, mars 23, 2018 15:43

Vi har vandrat genom fastetiden med blicken
fäst på Kristus och hör nu maningen att följa honom ännu närmare, och betrakta
den väg han går för att ge oss av det eviga livet, den ständiga glädjen.

Påsken är
navet för vår tro, för hela vår existens som människor och kristna.

Med Palmsöndagen börjar den stilla, heliga veckan. Allt
djupare kommer vi att erfara hur kors och uppståndelse är förbundna med
varandra.

Denna dag hyllar vi Kristus som konung. Vi hör om hur
Jesus kommer ridande på en åsna, som en landsortsbo, beledsagad av en grupp
enkla arbetare. Åsnan är ju ett djur som signalerar fred och ödmjukhet. En
harmlös gest för oss nutida läsare och lyssnare – men ett hemlighetsfullt
tecken för Jesu samtida som ser uppfyllelsen av det som sägs hos profeten
Sakarja: ”Se din konung kommer till dig, Rättfärdig är han, seger är honom
given. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna.” Och folket vet: Nu kommer han
som skall lösa alla ur fångenskapen!

” Fred i himlen och på jorden” – detta är vad Gud vill. Evangeliet
berättar om hur Jesus grät när han fick se Jerusalem från Oljeberget. Han grät
för att folket inte förstod vad som verkligen gav dem fred.

Hela påskmysteriet handlar om Guds trofasthet – Hans oändliga barmhärtighet.LAETARE

2018 Posted on tor, mars 15, 2018 19:14

LAETARE – gläd dig,

har vi sjungit vid inledningen till mässan den fjärde
söndagen i fastan.

Ja, utan glädjen blir inte fastan vad den är menad att
vara.

Den helige Benedikt uppmanar oss att under denna tid ”se
fram emot den heliga påsken med andlig längtans glädje”.

Längtan håller tron, hoppet och kärleken vid liv.

Med trons sköld
släcks alla den ondes brinnande pilar som vill såra vår längtan. Ef 6:16

Och hoppet sviker
oss inte, för Guds kärlek är
utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss. Rom
5:5

Detta bär och ger näring åt längtan att en dag få se
Kristus sådan han är. 1 Joh 3:2Han som är vår frid

2018 Posted on lör, mars 10, 2018 11:56

Under fastetiden blir den helige Nikolaus av Flües bön
särskilt aktuell:

Min Herre och min Gud,

tag ifrån mig allt som fjärmar mig från dig.

Min
Herre och min Gud,

ge mig allt som närmar mig till dig.

Min
Herre och min Gud,

tag mig från mig själv och ge mig helt åt dig.

Med denna bön svarar vi på
Herrens kallelse, i tacksam glädje och förundran över att vi år efter år får
öppna oss för hans förvandlande kraft. Paulus säger, efter att han uppmanat oss
att inte anpassa oss efter allt obeständigt som rör sig i världen: ”Låt er
förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds
vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt” Rom 12:2

Kristus, ”han som är vår frid” Ef 2:14, inbjuder
oss att ärligt urskilja och se de negativa tankar och känslor som står i vägen
för försoning med mig själv och andra.

Vi får bekänna och släppa allt
som fjärmar oss från honom

Vi får ta emot allt som närmar
oss till honom.

Han som är vår frid.Kyndelsmässodag

2018 Posted on fre, februari 09, 2018 16:12

Efter fyrtio dagar av tacksam glädje över Frälsarens
födelse samlas vi i Kapitelsalen för att ljusen skall välsignas och
processionen in i templet – kyrkan ta sin början. ”Också vi har samlats här
därför att vi har lyssnat till Andens röst” sägs i inledningsorden. Ja, vi har
lyssnat, vi har sökt och fortsätter varje dag att söka Gud, att möta Kristus,
finna och känna igen honom ”när han bryter brödet i det heliga mysterium som
hans kyrka firar intill den dag då han återkommer i härlighet, uppenbar för
alla”.

Varje högtid under kyrkoåret bär oss framåt på vägen mot
målet.Epifania

2018 Posted on lör, januari 06, 2018 10:07

Född före morgonstjärnan

och före tidsåldrarna

har Herren, vår Frälsare

idag

uppenbarat sig för folken.

Den första antifonen vid den tidiga morgonbönen, laudes,
sjunger vi medan det ännu är mörkt. Morgonstjärnan är tänd över slätten,
mörkret är inte kompakt över oss.

Före morgonstjärnan föddes Kristus, vår Frälsare, före alla
tidsåldrar och urkaos.

Hoppet om liv.

Idag har han uppenbarat sig för folken.

Idag uppenbarar han sig för oss.