Blog Image

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Josef bjuder oss välkomna

2016 Posted on tor, december 29, 2016 11:21

Inför den Evige som kommit till jorden

får vi stå dessa juldagar,

med den Helige som lever med oss på jorden

får vi gå in i det nya året 2017,

må Hans välsignelse följa oss alla på jorden.

Varje år skapas här i klostret ett särskilt julmotiv, som
fästs på ett ljus. I år möter oss Josef, som står i dörren till det enkla
stallet: han bjuder oss att böja nacken för att kunna stiga in. Där inne har
Maria lindat barnet som bär hela världen, han som är Fridens konung och
alltings upphov.

Med henne begrundar vi:

Ordet har blivit människa och bott ibland oss.

Ordet som bär oss.

Ordet som när oss på vandringen.

Ordet som aldrig tystnar utan som skall ljuda till tidens
slut.Andra Advent

2016 Posted on ons, december 07, 2016 15:05

Andra Advent

Kollektbönen den andra söndagen i
Advent slår an tonen för hela veckan:
”Allsmäktige och barmhärtige Gud,
Låt inget här på jorden hindra oss
att skynda din Son till mötes,
utan led oss med din himmelska vishet
till fullkomlig förening med honom,
din Son Jesus Kristus vår Herre…”

***

På mångahanda sätt har Herren talat.
Han talar än i dag: stilla, men
oavbrutet.
Kommer jag att höra med vidöppna öron?
Eller förstöra det som fötts i mig?

JESUS, Ordet som har blivit kött
talar till mig;
genom Skriften, genom bönen
och mitt eget hjärtas längtan.
Genom andras ord och erfarenheter som
möter mina.
Bönen stiger upp i mig:
”Öppna Herre mitt inre för din
närvaro”.Advent

2016 Posted on ons, november 30, 2016 16:14

ADVENT

Var
vaksamma, var beredda hörde vi under den första Adventssöndagen.
”Herren
skall komma, han skall inte dröja” har vi sjungit i tidebönerna.
Han skall
komma med ljus, med tröst till dem som sörjer, med kraft till de trötta.

Evangelietexten
talar om två män som arbetar ute på åkern, den ene tas med, den andre lämnas
kvar. Två kvinnor mal på samma kvarn. Den ena tas med, den andra lämnas kvar.

En svår
text: vad menas med detta?

Pastor
Karl-Heinz Peter som gästar oss gav oss följande tanke:
”Texten beskriver inte enskilda människors öden, det skulle motsäga att Gud är
en älskande och omtänksam Fader. Istället talas det om två tillstånd. Den som är försonad med sig själv och sina
medmänniskor är lätt, genomskinlig och kan resa sig och gå in i himmelriket då
porten öppnas. Den som däremot är fången i många konflikter och spänningar är
ogenomtränglig, tung, svårmodig. Han sitter fast, kan inte resa sig – och blir
kvar.”

Gud vill
befria oss från allt som håller oss bundna och orörliga. Han har upprättat ett
förbund med oss: vi får bli delaktiga av det: ”Min båge ställer jag bland molnen.
Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden”. 1 Mos 9:13Barmhärtighet

2016 Posted on sön, oktober 30, 2016 15:56

De
sju barmhärtighetsverken idag

I bullan ”Misericordiae
vultus”
uppmanar påven Franciskus de troende att under barmhärtighetens år
upptäcka ”barmhärtighetsgärningarna” på nytt. Vilka är särskilt viktiga idag?

År 2007 sände biskopen
i Erfurt, Joachim Wanke ut frågan i sitt stift, och av de svar som inkom
sammanställdes ”De sju
barmhärtighetsverken idag”.

En människa säger:

Du
hör hemma här

Jag
lyssnar på dig

Jag
talar gott om dig

Jag
går ett stycke väg med dig

Jag
delar med dig

Jag
besöker dig

Jag
ber för dig

Vi ser att dessa
verk är formulerade på ett annat sätt än de traditionella
barmhärtighetsgärningarna. Det står inte allmänt ”besöka de sjuka”, utan mycket
konkret: ”Jag besöker dig”. Det blir inte bara en uppmaning något ”man borde”
utan en personlig utmaning.

Var och en av oss
vet hur gott ett vänligt ord och tecken på tillgivenhet gör oss. Vi har
möjlighet att ge varandra det, om vi går genom dagen med vaken uppmärksamhet
och möter varandra med varsamhet.

Du hör hemma här

Även om du inte är ”inne”, och inte kan ”hänga med”: För
Gud är du dyrbar och värdefull, och det vill jag låta dig känna.

Jag lyssnar på dig

Även om mycket annat pockar på min uppmärksamhet och jag
helst skulle vilja tala själv, eftersom jag är alldeles proppfull:

Du är viktig för mig! Och detta vill jag visa genom att
lyssna uppmärksamt.

Jag talar gott om dig

Även om de andra skäller, och jag tycker att det är svårt
att inte göra detsamma trots att jag känner till dina svagheter:

Jag är medveten om ditt värde! Därför vill jag se det goda
i dig och tala om det.

Jag går ett stycke väg med dig

Även om det kostar mig något, även om jag har tillräckligt
med egna sorger och bekymmer och själv måste söka min väg:

Jag vill ge dig närhet och därför beledsagar jag dig.

Jag delar med dig

Även om jag själv inte har så mycket och därför får försaka
något, och dessutom inte vet hur du kommer att reagera på det:

Jag vill låta din nöd beröra mig, och därför ger jag dig
något av mig själv.

Jag besöker dig

Även om jag har ont om tid, och måste göra en extra
ansträngning. Även om det finns så mycket annat som också borde göras:

Du ska veta att någon har tänkt på dig. Därför går jag dig
till mötes.

Jag ber för dig.

Även om det är främmande för dig och det kostar mig mod att
säga det till dig -Och även om du knappt kan tro det:

Gud har en plan för ditt liv, och jag ber att du i denna
plan skall upptäcka hans kärlek.

Denna konferens höll M Katarina den 22 oktober 2016 och den utgick från en text av Abbedissan i Abtei Varensell, Tyskland, M. Angela Boddem OSB som i sin tur har inspirerats av Sr M. Caja Bernhards text (Ur: Begegnung –
Zeitschrift aus Schönstatt für Frauen 2/2007.Ingenting

2016 Posted on lör, oktober 01, 2016 16:15

Ingenting får således gå före gudstjänsten. RB 43:3

Genom de murade korsen i läktarskranket
i vår klosterkyrka kan man ana något
litet av altarrummet. Här i Kyrkan återvänder vi ständigt till centrum.

Tillsammans, sida vid sida,
står vi i koret och lovsjunger Honom som är sann Gud och sann människa. Vi ber
och lovsjunger tillsammans med hela Kyrkan, med Maria Guds Moder och alla
helgon. Vi ber för dem som anförtrotts oss, liksom för dem som inte själva
förmår be och lovsjunga.

På bilden verkar det mörkt på
den här sidan, men genom korspassagen öppnar och vidgar det sig mot ljuset. I
mörkret blir även minsta ljus synligt. Så kan det också vara i vårt liv. I
mörkret öppnar sig plötsligt livet, ett Ord lyfter och talar till oss, en börda
lättar. Vi söker Gud, och varje gång vi funnit Honom återstår det så mycket mer
att söka efter. Vandringen fortsätter, den pågår.Aldrig misströsta

2016 Posted on lör, september 17, 2016 15:50

Aldrig misströsta om Guds barmhärtighet.
(RB 4:74)

Gud
ger oss varje dag del av sitt
liv och sin barmhärtighet. Han
stöder oss när vi vacklar, lockar oss ut ur modlöshet, leder och uppehåller oss
när kraften tryter.

I Kristus har Gud visat att
han har ett hjärta fyllt av kärlek.

I vardagen kan det vara lätt
att tappa perspektivet, att fastna i problem, tillkortakommande och
besvikelser. I ordet från den helige Benedikts Regel finns det ett stort hopp.
Rakt igenom allt och med i allt finns Gud med oss.

”I Honom är det vi lever, rör
oss och är till” (Apg. 17:28).

Han överger oss aldrig.Varje kväll

2016 Posted on mån, augusti 01, 2016 11:15

Varje kväll hör vi läsningar ur Bibeln i vigilian.

Varje kväll talar någon av alla dem som genom Kyrkans långa
historia begrundat Ordet till oss genom sina efterlämnade skrifter: nyligen
lyssnade vi till Julianus, en munk i benediktinklostret Vézelay. Även om han
dog omkring 1160, kan vi känna igen samma längtan hos oss som han ger uttryck
för. Han säger i en predikan:

”Ordet kommer till de tysta… Han som många gånger och på
många sätt talade till fäderna genom profeterna, talar nu till oss, om vi genom
att tiga visar honom respekt.

Må, det är min bön, Herrens ord även nu komma till dem som
tiger. Må vi höra vad Herren Gud säger till oss, i oss.”Idag

2016 Posted on lör, juli 09, 2016 10:36

”I dag, om ni får höra hans
röst, må ni inte förhärda era hjärtan”
(RB Prol.10)

Texten är
hämtad från Ps. 95:7-8 och används i officiet varje dag.

Idag – det
lilla ordet som gör GUDs eviga handlande närvarande i detta nu. Det signalerar
en varaktig aktualitet. Varje dag väcker han vårt öra att höra på en lärjunges
vis – en lärjunge lyssnar ju för att följa det han hör.

Guds
inbjudan finns.

Hör vi den?

Svarar vi?Omvändelse

2016 Posted on ons, juli 06, 2016 08:34

Så skall du genom
lydnadens möda återvända till honom, som du genom olydnadens tröghet gått bort
ifrån. (RB Prol. 2)

Återvända betyder omvändelse. Här handlar det om, att likt
den förlorade sonen (Luk. 15.) komma till besinning eller ordagrant ”gå in i
sig själv”, för att se och uppfatta sanningen.

Olydnadens tröghet – passivitet som kan resultera i andlig
ruin.

Det yttersta målet för det monastiska livet och för all
andlig strävan är förening med Kristus. Att söka Gud fordrar hjärtats
omvändelse och ändring av vårt liv. När vi har omvänt oss, så fortsätter vi
framåt och denna rörelse skall leda oss från att ha varit frånvarande till att
vara närvarande i nuet och hos Kristus.Lyssna

2016 Posted on mån, juli 04, 2016 10:48

Lyssna, min son, till
Mästarens undervisning och böj ditt hjärtas öra; tag villigt emot en god faders
förmaning och fullfölj den i handling. (RB Prol. 1)

Att lyssna är nyckeln till andlig växt. ”Var noga med hur ni
lyssnar…” skriver evangelisten Lukas (8:18).

Lyssnandet hör till det monastiska livets livshållning;

att lyssna till Ordet, till Regeln, till varandra och till världen runt omkring.

Lyssna – ta emot – och svara – det är vad vårt monastiska liv
handlar om.Jesu Hjärta

2016 Posted on ons, juni 01, 2016 15:09

”JAG är det
levande brödet som har kommit ner från himlen”, säger Jesus. ”Den som äter av
det brödet ska leva i evighet”.

Detta löfte finns
med oss på ett särskilt sätt under den vecka som följer efter Kristi Lekamens
och Blods högtid. Jesus har givit och han ger sig själv åt oss – och detta bröd
räcker till alla, genom alla tider, ända in i vår tid.


Artur har i
år gått till sin första kommunion. Han bär fram brödet som ska förvandlas till
det bröd som ger oss evigt liv.


Under juni
månad, efter att vi firat Pingst och Kristi Lekamens och Blods högtid, får vi,
på ett särskilt sätt, vända oss till Jesu Allraheligaste Hjärta.

Jesu Hjärta
är sinnebilden för den gränslösa kärlek som Gud oupphörligt låter strömma över
oss. Under Barmhärtighetens år ber vi om att kunna ta emot denna gåva, att
kunna öppna oss för den, så att våra liv blir allt mer formade av den.

Anders Ekenberg
har översatt 1300-talshymnen Iesus
Christus, nostra salus.
Den sista versen lyder:

Här ges
läkedom, försoning.
Du i oss vill
ta din boning.
Föd oss,
bär oss, led oss nu,
för oss ur
mörkret till ditt ljus.Pingstnovena VII

2016 Posted on lör, maj 14, 2016 15:30


PINGSTNOVENA
I dag vänder vi oss direkt till den Helige Ande i vår bön
med den sjätte versen av Veni Creator Spiritus:

Gud
Fadern du oss känna lär

och
vittnesbörd om Sonen bär.

Du
visar oss Guds härlighet

i
evigheters evighet. Amen.

“GUDs kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom den
helige Ande”
sjunger vi denna dag. Vi sjunger det om och om
igen, sjunger oss in i tron och hoppet.

“ Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har
ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige Ande” Rom 5:5.

Denna dag uppenbarar sig den heliga Treenigheten helt och
fullt, säger vår tro. Sedan pingstdagen är det rike som Kristus förkunnat öppet
för dem som tror på honom.Pingstnovena VI

2016 Posted on fre, maj 13, 2016 09:42

PINGSTNOVENA
Hymnens femte vers har vi med oss
under denna dag. En aning av långfredagens hemlighet dröjer sig kvar: Herren
Jesus har varit lydig till det yttersta, döden på ett kors och templets förlåt
har rivits itu. Allt är tyst – påskaftonens tystnad finns i oss när vi ber:

Vår
fiende ifrån oss driv,

med fridens gåva hos oss bliv,
att fria från allt ont vi må
på dina vägar trygga gå.

Jesus ser på oss som väntar på den
helige Ande och säger:

FRID lämnar jag efter mig år er Min
frid ger jag er. Inte ger jag en sådan frid som världen ger…Pingstnovena V

2016 Posted on tor, maj 12, 2016 11:54

PINGSTNOVENAPingstnovena IV

2016 Posted on ons, maj 11, 2016 14:23

PINGSTNOVENA

Det är onsdag under pingstnovenan
och dagens antifon till Marias lovsång är hämtad ur Johannes evangeliet. Där
talar Jesus direkt till oss:

“När Hjälparen kommer, som jag
skall sända ifrån Fadern: Sanningens Ande, som utgår av Fadern, så skall han
vittna om mig, halleluja”.

Den fjärde versen ur Veni Creator Spiritus begrundar
vi under dagen. Att dröja vis denna hymns text förenar
oss på ett särskilt sätt med Maria, vår moder, som presenterar sig som Herrens
tjänarinna och som låter sig tas i bruk av den helige Ande.

Ditt
ljus i våra hjärtan tänd,

från jorden dem till himlen vänd.
Du all vår svaghet känner väl,
så stärk oss nu till kropp och
själ.Pingstnovena III

2016 Posted on tis, maj 10, 2016 11:30


PINGSTNOVENA
Med den tredje versen ur Veni Creator Spiritus vidgas
våra hjärtan:

Med
dina goda gåvor sju
Guds nådeverk fullbordar du.

Du lär med skilda tungors ljud

all världens folk att prisa Gud
.

Bara Guds helige Ande kan ena och
förena och vill föra oss in i trons, hoppets och kärlekens gemenskap. Han drar
oss till den “kärlek som aldrig tar slut” ( 1 Kor. 13:8), vill att vi lyfter
våra hjärtan till honom och låter oss fyllas.
Så kan vi följa kyrkofadern
Ambrosius i spåren som säger:

“Livet är att vara tillsammans med
Kristus:
där Kristus är, där är livet.
Där livet är, där är riket”.Pingstnovena II

2016 Posted on mån, maj 09, 2016 12:18


PINGSTNOVENA
Den andra versen i Veni Creator Spiritus vill
föra oss vidare på vägen. Vi går i skolan för att bli allt mer rustade i
tillit. Den helige Ande både tröstar och lär oss det vi behöver för att
urskilja Guds närvaro överallt. Hans kärlek är som den rena källan, ogrumlad
och sann.

Du tröstare och ordets tolk,
Guds nådeskänk till jordens folk,
du själens balsam underbar,
du kärleks källa evigt klar.

Och vi ber: Herre, giv oss alltid
det rena vattnet från din eviga källa som aldrig sinar!Pingstnovena I

2016 Posted on sön, maj 08, 2016 16:08


PINGSTNOVENA

Under tiden mellan Kristi himmelsfärds dag och
pingsten ber vi varje dag om att den helige Ande ska utgjutas över oss, hela
Kyrkan och varje människa som törstar och längtar efter liv och mening. Vi ber
varje dag med en vers ur den gamla hymnen Veni Creator Spiritus. Den
har sjungits av de troende sedan 800-talet: den sägs vara skriven av Hrabanus
Maurus (776-856).

När man under kyrkans historia behövt anropa Gud om hjälp
tröst och ledning har man tagit orden i sin mun, och på nytt och på nytt fått
erfara att Herren är nära och vill hjälpa oss på vägen.

Den första versen
lyder:

Kom Skaparande med din tröst,
din boning tag i våra bröst.
Sänd riklig nåd från höjden ned
och oss för himmelen
bered.

Herren har lovat att komma och ta
sin boning i oss. Genom dopet har vi blivit “bebodda”. Anden kommer så stilla
och viskar i våra hjärtan att vi ingenting behöver frukta.Marias månad

2016 Posted on lör, maj 07, 2016 20:06


Av
hävd är maj

Marias
månad

I kväll har vi bett den lauretanska litanian i vår
blomstrande trädgård. Det är en bön som de troende ber när de vill uttrycka
sin kärlek till hela Treenigheten och visa sin tacksamhet till Maria för hennes
JA till att bära Jesus, vår Frälsare in i världen. Vi ger henne de vackraste
namn vi kan tänka ut:

Du
Kristi Moder.

Du
Moder till vår Frälsare,

Du
visa Jungfru,

Du
de bedrövades tröst

Vishetens
säte

Orsak
till vår glädje

Du
morgonstjärna —Gångedag

2016 Posted on ons, maj 04, 2016 15:35

GÅNGEDAG

har vi hållit
idag. Sedan medeltiden har man under dagarna mellan 6:e påsksöndagen och Kristi
Himmelsfärds dag gått ut i procession med kors, ljus och vigvatten för att välsigna
sådden och be om en god skörd.

När vi gick
ut efter mässan sken solen varmt, fåglarna sjöng och vi gladdes över alla träd
som vecklar ut sina blad och blommorna som slår ut. Pater John McCormack, som
efter 47 prästår firade denna gudstjänst för första gången (bruket försvann
under reformationen i England) viskade till sakristanen med vigvattnet: ”Vad
ska jag välsigna?” Hon viskade tillbaka: ”Skvätt åt alla håll!”

Nu är vår
trädgård, grönsakslanden och åkrarna runt klostret välsignade: ja hela Omberg
välsignat!Påsken fortsätter

2016 Posted on mån, april 11, 2016 10:46

Det blåste hårt och vågorna gick höga kommer vi att höra i
Evangeliet, Joh. 6:16-21.

Det var redan mörkt, lärjungarna kämpade och rodde. Då får
de se Jesus komma gående på sjön – och de blev rädda.

Vad säger Jesus? Det enda som behövs:

”Det är jag. Var inte rädda…”

”Och med ens var de framme”.

När fruktan viker – då är vi framme.St Benedikts dag

2016 Posted on tor, april 07, 2016 10:59

SANKT BENEDIKTS DAG

I helgonkalendern infaller festdagen för vår ordensfader
den 21 mars. Eftersom det var måndagen i Stilla veckan i år, försköts firandet
till den 5 april. Vid den högtidliga högmässan mindes vi att det år 25 år sedan
vår Syster Ansgaria avlade sina löften och band sig till
vår gemenskap. Vid altaret sjöng hon nu på nytt professången Suscipe:

”Mottag
mig, Herre, efter ditt ord,

så att
jag får leva

och
låt mig inte komma på skam med mitt hopp”

Herren är den som kallar oss till sig, och vi får nåden att
svara med att ge våra liv. Han ser vår längtan, hör vår bön om liv och ger oss
ett levande hopp!

I dagens texter belystes detta:

Abraham fick löftet om att Herren skulle sörja för honom:
”Gå ut… bort till det land jag skall visa dig! 1 Mos 12:1.4a

Paulus uppmanar oss till den sanna glädjen, den som har
sitt fäste i hjärtats djup och inte bara är det snabbt övergående ”gapskrattet”
som Benedikt varnar för. I stället säger Paulus i Fil. 4:4-9: ”Gläd er alltid i
Herren. Så skall Guds frid som är värd mera än allt ni tänker ge era hjärtan
och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Den sista versen i dagens läsning från Johannesevangeliet
återger Jesu ord till sin Fader: ”Jag har gjort ditt namn känt…för att den
kärlek du älskat mig med skall vara i dem, och jag i dem”: Joh.17:26. Detta är
den drivkraft till den ”goda iver” som Benedikt önskar att hans nunnor och
munkar skall besjälas av.

25 år – det är en lång tid i en ung systers liv! Vår syster
Ansgaria vågade ta steget över klostertröskeln. Genom henne utmanas vi alla att
till att leva inkarnationen följder: Gud har blivit människa. Vår kallelse
förverkligas i bön och arbete, i tillbedjan och handfast insats i både
klostergemenskapens och andra människors tjänst.

Tillsammans söker vi Gud: upptäcker hans spår överallt!

Vid altaret, tätt intill påskljuset, upptäcker vi den
Uppståndne som är mitt ibland oss.Påsk 2016

2016 Posted on mån, mars 28, 2016 15:33

ANNANDAG
PÅSK

Varje år drabbas oss texterna om Jesu död och uppståndelse
på nytt. På påskaftonen gladdes vi på nytt över den fornkyrkliga predikan, som
berättar om hur omtumlad Adam blev i dödsriket när den Uppståndne kom för att
befria honom och Eva ur döden.

Kanske vi inte blir lika omtumlande: ändå stärks vår tro av
det årliga påskfirandet och vi får lita på att det beskriver det skeende som
togs sin början vid världens skapelse. Det är också vår egen alldeles personliga
och synnerligen gemensamma historia.

Vi får vara med i samma skara som alla våra medvandrare på
trons väg:


Med kvinnorna som skyndade till graven i
gryningen för att smörja Jesu kropp med välluktande olja och fann att stenen
redan var bortvältrad.


Med ängeln som förkunnade för dem att Herren
var uppstånden och att han lever: något som aldrig någonsin skett förut – och
de såg ju att graven var tom och att svepningen låg där-


Med Maria Magdalena, som mötte Herren och som
trodde att det var trädgårdsmästaren och som kände igen honom när han sa hennes
namn.


Med Petrus och de andra lärjungarna, som inte
trodde på kvinnorna, utan som själva måste springa till graven för att låta sig
övertygas


Med de två lärjungarna på väg till Emmaus,
fyllda av tvivel, rädsla och sorg, som Herren slog följe med och utlade
Skrifterna för – och vilkas ögon öppnades så att de kunde förstå, känna igen
honom och tro


Med Tomas Tvivlaren (den längtande, ärlige) som
skakad bekänner: Min Herre och min Gud…

Den
Uppståndne visar sig på ständigt nya sätt för oss. Han vill ett enda:
befria
oss från rädsla och tvivel!

KRISTUS, Herren, är uppstånden,
han är sannerligen uppstånden:

HALLELUJA!Påskdagen 2016

2016 Posted on sön, mars 27, 2016 18:39

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN

SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

Allt börjar
i mörker.


När vi
samlas ute på klostrets innergård i mörkret är det en symbol för världens
ur-mörker innan ljuset skapats, liksom för gravens och dödens mörker före
uppståndelsen.

På gården brinner
en ny eld, ett hoppets tecken. När påskljuset, smyckat med Alfa och Omega samt
det innevarande årtalet tänds från denna nya eld, talar det om Kristus,
begynnelsen och änden: Om honom som är fullheten. När vi bär påskljuset in i den mörka kyrkan
bekänner vi vår tro på att ljuset från Kristi uppståndelse tar makten från
lidandets och dödens mörker, och att hans seger omfattar allt, från tidens
början till dess slut.


”Må hans
ljus förjaga allt vårt mörker.”

Efter
Skärtorsdagens mässa har altaret varit avklätt, tabernaklet tomt, koret
ödsligt. När påskens budskap förkunnas anar vi att förnyelsen av hela
mänskligheten pågår. Kristi uppståndelse fördriver all ondska, driver hatet på
flykten och skapar fred och endräkt. Allt det fallna och trasiga har börjat förvandlas till sin slutgiltiga
härlighet genom Kristi uppståndelse.


Kyrkan är
ljus och smyckad och episteltexten i Romarbrevet 6:3-11 talar om att vi som i
dopet dött med Kristus också skall få leva med honom:

”Så skall ni
se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud”.


Halleluja
ljuder igen genom kyrkan: Påskbudskapet förkunnas: Herren är verkligen
uppstånden! Graven var tom. Linnesvepningen låg kvar. Två män i skinande kläder
talar med kvinnorna, som då kommer ihåg vad Jesus sagt: att han skulle uppstå!
Kvinnorna berättade det för apostlarna och de andra, som berättade för nästa
generation och nästa och nästa… till dess budskapet nått oss.

Exsultet
sammanfattar:

”O du i
sanning lycksaliga natt, då jord och himmel möts, då Gud och människa förenas!”Allt
välsignas denna heliga natt…. All välsignelse utgår från Kristus.

Också
påskmaten välsignas.


Den eld som
tänts av glöden från Guds härlighet fördelas i många små lågor och växer till
genom att delas av många (jmfr
Exsultet)Påskafton 2016

2016 Posted on lör, mars 26, 2016 08:28

Påskafton

Evangelierna
berättar utförligt om Jesu sista dagar, om hans lidande och död. Likaså
berättar de om hans uppståndelse och om hur han visade sig för sina lärjungar.

Men om de
långa timmarna av väntan däremellan – om dessa tiger Evangelierna.

Tomhet…
rädsla… sorg… Vad finns det egentligen att säga när mörkret sänker sig och
skuggorna tränger undan allt ljus – när man inte kan se vägen vidare och allt
verkar hopplöst?

”Vänd om och
var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka.” Dessa
ord riktade en gång profeten Jesaja till Israels folk när de vandrade i sitt eget
mörker, och hans uppmaning genljuder fortfarande.

Vänd om.
Vänd er bort från rädslans och orons surrande tankar som bara ser den egna nöden
och som förslavar själen. Gå ut ur er själva, lyft blicken och se upp mot
Herren. Lyssna till hans ord från kvällen innan hans lidande: ”Frid lämnar jag
kvar åt er, min frid ger jag er… Känn ingen oro och tappa inte modet.” Ja,
tappa inte modet utan skaka av er hopplöshetens bojor – de sitter inte så hårt
som man kan tro.

Bli stilla.
Dra er till minnes alla Herrens löften – låt dem genljuda i själen och fylla
era hjärtan med hopp. ”Jag är ljuset”, sa han, ”som har kommit hit i världen
för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret” ty ”ljuset lyser i
mörkret och mörkret har inte övervunnit det.”

Låt oss med
förtröstan hålla fast vid Herrens löften. Han har ju lovat att vara med oss
alla dagar till tidens slut.

Ja, låt oss
lita på Herren. Då finner vi att hans löften väger långt tyngre än alla våra
rädslor.


Askonsdagen fick vi alla uppmaningen att vända om och tro på Evangeliet. Att
tro på det glada budskapet, på att Herren har
segrat – trots att mörkret ibland kan verka ogenomträngligt. Tro på att
Uppståndelsens morgon nalkas och att solens första strålar snart förjagar
mörkret. Tro på att Herren inte låter oss komma på skam med vårt hopp.

”Vänd om och
var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka.”

Låt oss
lyssna till Jesajas uppmaning. Låt oss be Herren om ett lugnt och tillitsfullt
hjärta, där hoppet kan slå rot, växa sig starkt och slå ut i full blom.

Ja, låt oss
be om ett lugnt och tillitsfullt hjärta – om ett hjärta likt Marias.Palmsöndag – Stilla Veckan

2016 Posted on lör, mars 19, 2016 14:27

Palmsöndagen 2016

PALMSÖNDAG

STILLA VECKAN – SANCTUM TRIDUUM

Nu går
fastetiden mot sitt slut. På askonsdagen tog vi emot askkorset på
pannan, hörde orden om omvändelse och förnyelse, och bad om nåden att få
fördjupa vår tro på Evangeliet. Fastetiden har ett kärvt budskap. Samtidigt som
vi ställer vårt förhållningssätt i fråga, söker sanningen och speglar oss i
Kristi kärlek, får vi erfara hur hans förlåtelse smälter ner det hårda skal som
vi så lätt bygger upp omkring oss. I mötet med Herrens oändliga barmhärtighet
kan tankar och reaktionsmönster förändras och förnyas.

Under den gångna veckan har vi på ett särskilt sätt ställt oss inför att
vaka över vår tendens att knorra och knota, och istället uthålligt hålla fast
vid Herren som kan rädda oss och hela världen.

I och med den femte fastesöndagen ändrar texterna i mässan karaktär:
från fastetidens budskap om bot och bättring till att begrunda Kristi lidande.
Vi har fått tömma ut våra överfulla sinnen, skala bort mycket av det
överflödiga för att kunna hålla blicken fäst vid Kristus och liksom öppna vår
längtan för honom på ett nytt och fördjupat sätt.

På Palmsöndagen inleds högmässan här i klostret i kapitelsalen, där våra
gröna kvistar välsignas. Med dem i händerna går vi sjungande genom korsgången,
så som folket en gång gjorde i Jerusalem. Vi hyllar Kristus, han som kommit för
att ge oss liv i överflöd. Honom som har öppnat källan med det levande friska
vattnet för oss.

Mässan börjar med jublande hosiannarop. Vi menar det vi säger och
sjunger: ändå är palmsöndagens jubel och hyllning alltid blandad av kunskapen
om det som skall komma. Folkets jubel byts i andra rop: korsfäst, korsfäst..
Den jublande glädjen här på jorden bär alltid ett litet stråk av brist. Den är
lätt skuggad av känslan av att vi ännu inte är framme ”Nu ser vi på ett
dunkelt sätt, såsom i en spegel” säger Paulus i första Korinterbrevet.

Det åskådliggörs tydligt i denna gudstjänst.

Vi lyssnar till passionsberättelsen under mässan och följer den väg
Kristus gått för oss.

Vi stiger in i den stilla veckan: Under dessa dagar blir allt det som
Jesus sagt och gjort, allt som vi läser om i evangelierna, närvarande
verklighet. I smärtan, sorgen och lidandet är uppståndelsen alltid närvarande,
om än fördold för våra sinnen

Det Gud verkat i historien blir kvar som en gåva.Välsignelse av Priorinna den 2 februari

2016 Posted on tis, februari 09, 2016 18:50

När ett kloster
väljer en ny priorinna föregås det av en lång tid av bön till den helige Ande.
Så har livet i Heliga Hjärtas kloster de senaste månaderna varit präglade av
tacksamhet för Moder Johannas ämbetstid, för att hon lett klostret med stor
värme och omsorg, och av bön till Gud att han skulle visa oss vägen framåt.

———

Välsignelse
av Priorinnan Katarina Rask OSB i Heliga Hjärtas Kloster
och avslutning av det
Gudsvigda livets år.

Hela
gudstjänsten stod under ordet:

BLI
KVAR I MIG, SÅ BLIR JAG KVAR I ER.
BLI KVAR I MIN KÄRLEK.
(Joh. 15:4, 9b)

Till
välsignelsegudstjänsten, som samtidigt var avslutningen av året för de
gudsvigda i vårt stift, kom Biskop Anders, ett 30-tal präster, två diakoner och
ett antal ministranter.

Systrarna stod
samlade i porten till klausuren, med sin nyvalda priorinna främst. Till festlig
orgelmusik drog processionen in i kyrkan, som var fylld av släktingar och
vänner.

Må de som söker Herren glädja sig av hjärtat. Sök
Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. (Introitus)

Kollektbön
Helige Fader, du
kallar människorna till fullkomnad kärlek men utväljer också
många att närmare följa Kristus. Låt dessa som du gör
till din särskilda egendom med sina liv bli ett
tecken på himmelriket inför både kyrkan och
världen.

Korstolarna var
fyllda till sista plats denna dag, av klostrets egna och av gästande systrar.
Systrarna i blå dräkter är Mariadöttrar från Vallby, närmast kameran syns Sr
Antonia, franciskansyster från Göteborg.

Första
läsningen ur 1 Kung. 19: 4-9a, 11-15a
Den första
läsningen, om Elias möte med Gud i den stilla susningen på berget Horeb, läste
M Katarinas syster Monika.

—Men
Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det
gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till
grottan…—

Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag
efter: Att få bo i Herrens hus.(Graduale)

Andra
läsningen från Efesierbrevet 4: 7, 11-13, 15-16. 20b, 21
Den andra lästes av
Moder Maria från St Birgittas Abbedi Pax Mariae i Vadstena.

Var
och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom.
Ef. 4:7

Jag har utvalt er och bestämt om er att ni
skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. (Alleluia)

Evangelium:
Joh. 15:1-5, 9

Bli
kvar i mig, så blir jag kvar i er. Bli kvar i min kärlek.

Predikan
http://www.katolskakyrkan.se/media/1961/valsignelse-av-ny-priorinna-heliga-hjartas-kloster.pdf

Biskop Anders
predikade om den stora glädjen i att få viga sitt liv till Gud…

… och systrarna
från Omberg tog emot med glädje!

Välsignelse
av priorinnan

Moder Katarina förs
fram till Biskopen för att besvara frågorna och ta emot välsignelsen. I
bakgrunden syns några av de präster som inte rymdes i absiden.

Där satt även
Moder Teresas systrar, samt systrar från Svenska kyrkan.

Vi
ber dig:
Välsigna

och styrk din tjänarinna Katarina
som
har valts till priorinna för detta kloster.

hon i din kraft för alla vara en förebild i klosterligt liv.
Låt
hennes undervisning verka som en surdeg i systrarnas
hjärtan,
så att de följer din vilja i allt.

hon alltid minnas vilket svårt och mödosamt uppdrag
hon
har tagit emot:
att
leda människor på frälsningens väg
och
att tjäna mångas egenart,
och
må hon veta att det anstår henne
att
befrämja snarare än befalla.
Ge
henne ett vaksamt hjärta,

att inte någon enda går förlorad
av
dem som du har anförtrott åt henne.
Under
din Andes ledning må hon bära omsorg om allt.

hon handla med omdöme och avväga allting så,
att
hennes systrar växer i kärleken till Kristus och till varandra
och
löper dina buds väg med vidgat hjärta.
Herre,
uppfyll din tjänarinna med din Andes gåvor,

att hon i gemenskap med sina systrar ständigt söker din ära
och
ivrigt tjänar din Kyrka.

hon ingenting föredra framför Kristus,
och
må hon lära sina systrar att älska honom över allt,

att de, när den sista dagen kommer,
tillsammans
får del i ditt rike.
Genom
honom, Jesus Kristus, din Son,
vår
Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande,
lever
och råder i evigheters evighet.

Överlämnande
av Regeln

Mottag den helige
Fader Benedikts Regel.
Med den som rättesnöre
skall du leda och bevara
den gemenskap som
Herren har anförtrott åt dig.
Må Gud som ständigt
ser till vår mänskliga svaghet
alltid vara din kraft
och styrka.

Förböner

Eukaristins
liturgi

Den förra och den
nuvarande priorinnan bar fram offergåvorna till altaret.

Bön över offergåvorna
Helige Fader, ta
barmhärtigt emot de gåvor som vi bär fram,
och ge din nåd åt alla
som med glädje beslutar sig att följa Kristus på den smala vägen, så att de
lever i broderlig gemenskap och i andens frihet.

Bön efter kommunionen
Helige Fader, ta
barmhärtigt emot de gåvor som vi bär fram, och ge din nåd åt alla
som med glädje beslutar sig att följa Kristus på den smala vägen, så att de
lever i broderlig gemenskap och i andens frihet.

Efter gudstjänsten
drog processionen ut ur kyrkan: främst gick Moder Katarina vid sidan av Moder
Judith, tidigare abbedissa i Abtei Varensell, Heliga Hjärtas Klosters
fadderkloster innan det blev ett självständigt priorat 1990.

Glädjen var stor
över alla Guds underbara gåvor!

Många vänner hade
samlats för att dela glädjen med oss: Biskop Martin Lönnebo från Linköping hade
en särskild plats!

Ett träd måste ha
ett lika stort rotsystem som krona. Kristina Levén överlämnade sin skapade gåva,
som föder många tankar om hur det synliga och det osynliga måste samverka.

En glad biskop och
en tacksam priorinna.

De tre nya
klostermödrarna: Moder Maria i Vadstena och Moder Christa i Mariavall.

Efter en
välsignelserik dag drog sig systrar och gäster tillbaka i stillhet och bön
innan natten, och tackar Gud för allt!2 Februari 2016

2016 Posted on ons, januari 20, 2016 10:45

I benediktinska kloster avlägger vi löfte om stabilitet:
att förbli i just detta kloster hela livet. Det är en stor utmaning att förbli
med samma systrar dag efter dag, att försöka gå vägen tillsammans och ”inte
föredra något framför kärleken till Kristus”.

Under de två veckor som gått sedan vi valde Moder Katarina
till klostrets nya priorinna har vi ofta blivit påminda om en vers ur den
helige Benedikts Regel: ”Må Han (dvs Kristus) föra oss alla tillsammans till
det eviga livet!” RB 72:12

Det är målet för vår längtan, det är uppfyllelsen av allt
vi söker och längtar efter! Det eviga livet, löftet om att alltid få vara hos
Herren, börjar uppfyllas redan här och nu.

Kristus är vår längtan, han är vår stora glädje! Att varje
dag få återvända till honom i bön och lovsång, och få tjäna honom i arbete och
möda, att få möta honom i allt och dela sökandet efter ett sant och äkta liv fyller
tystnaden i klostret med liv.

Den 2 februari kommer vår nya priorinna Syster Katarina att
få ta emot kyrkans välsignelse för sitt uppdrag. Tack att ni ber för och med
oss för henne, för vår gemenskap och klostrets framtid.

Många gäster kommer till denna högtid. Vi skulle vilja
kunna ta emot alla våra vänner, men platsen tillåter dessvärre inte det. Därför
har vi måst inbjuda några personligen, som också kan ta del i den efterföljande
mottagningen. Andra är varmt välkomna till mässan, som börjar klockan 11.00.
Vi kommer att göra vårt bästa för att bereda alla plats i kyrkan och på
läktaren.

Tänk
på att parkeringsplatsen är begränsad, samåk gärna.Ny Priorinna

2016 Posted on tor, januari 07, 2016 16:24

Idag har vi systrar valt en efterträdare till vår Priorinna
Moder Johanna, som lett gemenskapen i 11 år. Vi har valt Syster Katarina till
klostrets tredje priorinna. Pater Pascal Renée Lung OP förestod valet tillsammans
med Syster Karin OSsS.3 januari 2016

2016 Posted on sön, januari 03, 2016 15:13