Blog Image

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Första Advent

2019 Posted on lör, december 07, 2019 10:22

vi har tänt väntans stjärna och gått in i denna tid av förberedelse och väntan på att vi ska få fira Frälsarens, Jesu Kristi, födelse än en gång.

För varje år fördjupas vår tro och den förundran som burit generationer av kristna före oss: Tron på att Fadern sände sin Son, ja själv steg in i mänsklighetens historia för att ge oss liv och liv i överflöd.NOVEMBER

2019 Posted on tor, november 07, 2019 21:10

November månad har inletts med Alla helgons dag: den dag som ger oss hopp om att få bli Kristus lika, honom som är barmhärtighet och kärlek. När solen går upp dagen därpå minns vi alla som gått före oss, på alla själars dag. Så undervisar oss kyrkans tradition: låter oss ana målet, väcker vår längtan och visar genom människors exempel på att det är möjligt!

Psalm 90 i Psaltaren ger vår bön näring:

Herre, Du har varit vår tillflykt

från släkte till släkte

Du fanns innan bergen föddes,

innan jorden och världen blev till,

Du är Gud från evighet till evighet.

Du låter människan bli mull igen,

Du säger:

Vänd åter, ni Adams barn!

Lär oss hur få våra dagar är,

då vinner vårt hjärta vishet.

Må Herrens vår Guds strålglans vila över ossInbjudan till reflektion i stillhet och samtal

2019 Posted on mån, september 23, 2019 08:12

Anmälan till 0143-21020 eller klostret@heligahjartaskloster.se15 augusti

2019 Posted on lör, september 07, 2019 14:15


På högtidsdagen för
Marias upptagning i himlen ber vi om vår Moders förbön, i förtröstan på Guds
omsorg om allt Han har skapat.

Vi ber för hela
Kyrkan och alla hennes tjänare, att var och en genom sitt liv skall vittna om Dig. Gör oss
alla, likt Maria, till Kristusbärare in i världen som förmedlar tro, hopp och
kärlek till var och en vi möter.

Vi ber för dem som vänt
Dig ryggen, för dem som har snärjt in sig i synd och skuld. Herre, led dem till
sann omvändelse och kom dem till mötes med din barmhärtighet och nåd så att de
åter kan leva försonade med Dig.

Vi ber för alla som måste bära tunga bördor och som inte vet var de
skall finna hjälp eller vila. För alla som inte själva har kraft att hantera
vardagens bekymmer. Låt dem i Marias moderliga omsorg få finna en källa till
tröst och stöd.

Vi ber om ditt beskydd
för alla familjer. Bevara makarna i troheten till varandra och låt alla barn få
växa upp i trygghet och kärlek. Kom med helande och försoning till de familjer
som hotas av splittring. Vi ber särskilt för alla kristna familjer, att
föräldrarna skall kunna förmedla en levande tro på Dig till sina barn.

Vi ber för de gamla, sjuka eller skadade, för
alla dem som ligger för döden eller kämpar för sina liv. Herre, ge dem alla
nåden att likt Maria lägga sina liv helt i dina händer, i förtröstan på Dig och
din barmhärtiga vilja. Ta emot alla våra avlidna i friden och glädjen hos Dig.

– Herre, hör vår bön.Augustikväll

2019 Posted on mån, augusti 12, 2019 12:29

Sommaren – den tid då även naturen på ett speciellt sätt
gör oss medvetna om Guds skönhet och omsorg, och låter oss urskilja hans
oavlåtliga verksamhet i vår värld, går mot sitt slut. Självklart delar vi oron
för rovdriften på alla Guds gåvor till oss i naturen och den följd det får för klimat
och livsbetingelse för människor och djur.

Så har tacksamheten för de vackra dagarna och den rika
skörden vi fått en allvarsam och eftertänksam underton.

I augustikvällarnas svalka och stillhet ser vi ut över
slätten…Festdag

2019 Posted on ons, juli 10, 2019 22:12

Den 11 juli firar vi den helige Benedikts festdag. Han ville grunda en skola i Herrens tjänst för dem som för Kristi namns skull, för Hans stora kärleks skull, har lämnat allt.
Den helige Benedikt frågar oss:
ÄR DU EN SOM ÄLSKAR LIVET OCH VILL SE GODA DAGAR?
När vi svarar ja leder oss GUDs Ande vidare på den väg som han bereder för var och en. Ja, han säger: ”SE, I SIN GODHET VISAR OSS HERREN LIVETS VÄG”.
Livet väg går vi tillsammans, i bön och arbete, i möda och vila, i delad sorg och glädje – och vill bemöda oss om att inte föredrag något framför Kristus.Amen Halleluja

2019 Posted on ons, juni 05, 2019 21:31

Kom med enhet, kom med
frid,
gör vår tid till hoppets tid,
andas i vår längtans bön.

Gör oss visa av ditt
råd,
gör oss goda av din nåd,
ge oss härlighetens lön.ur Pingstsekvensen

2019 Posted on ons, juni 05, 2019 21:28


Tvätta rent det
fläckade,
vät med dagg det torkade,
läk vår oros djupa sår.

Väck till liv det
domnade,
värm ur död det stelnade,
samla dem som vilse går.Pingstnovena

2019 Posted on sön, juni 02, 2019 12:20

Under de 9 dagarna mellan Kristi himmelsfärds dag och
Pingstdagen ber vi särskilt om att den heliga Ande skall sändas och utgjutas
över hela Kyrkan, över varje troende. I Pingstsekvensen,Veni, Sancte Spiritus som skänkts oss av en engelsk kyrkoman på
1200-talet, Stephen Langton, eller, enligt andra källor, av Påven Innocentius
den III, känner vi igen vår längtan och ber med systrar och bröder över hela
jorden. Den första strofen lyder:

Kom, Guds
egen andedräkt,
kom du rena varma fläkt
av Guds rikes ljuvlighet.

Kom och fyll vår fattigdom,
kom med all din rikedom,
kom och lys vår vilsenhet.

Solen lyste in genom ett av fönstren i korsgången och skuggan bildade
en talande bild på golvet:

Utan dig är allting
dött,

åldrat, kraftlöst, tomt och trött
under tidens tyranni.Påsktid

2019 Posted on sön, maj 05, 2019 07:51


KRISTUS HAR UPPVÄCKTS FRÅN DE DÖDA OCH SKALL INTE MER DÖ –

DÖDEN ÄR INTE LÄNGRE HERRE ÖVER HONOM!Påskafton

2019 Posted on lör, april 27, 2019 16:51


För några veckor sedan firade vi Marie Bebådelse, Marias
helhjärtade och förbehållslösa ”ja” till Gud och hans vilja med hennes liv.
Hennes hållning var och är en total överlåtelse av den egna viljan med alla
dess planer och önskningar – ett frivilligt uppgående i Guds vilja, i hans
godhets och kärleks försyn. I sitt förhållande till Gud är hon ständigt tom,
öppen, redo att ta emot och låta sig ledas, men aldrig passiv eller resignerad.

Marias ”ja” var ett avgjort ”ja” – givet en gång för alla i
Bebådelsen, och sedan förverkligat dag efter dag. Det var inte ett bejakande av
något klart definierat, bekant och därför i viss mån ”tryggt”. I tro gjorde Maria Faderns vilja till sin
egen. Hon gjorde sig inga storslagna planer – hennes liv tillhörde inte längre
henne själv – och just därför kunde Gud göra stora ting med sin ringa
tjänarinna.

Mer än någon annan skapad varelse står Maria i samklang med
själva Treenighetens liv och väsen. Hon andas i Andens rytm – eller kanske kan
man snarare säga att Anden andas i henne. Den kärlek som ständigt flödar mellan
Fadern och Sonen flödar också fritt genom Maria.

Maria,
en gång andades du ut ditt ”ja” och uppfylldes av Anden, av Livet självt. Nu
har du åter andats ut ditt ”ja” till Faderns vilja– denna gång i korsets
skugga, i tystnadens mörker och sorg, oförstående och smärta. Men det är inte
en livlös tystnad och tomhet, inte en sådan som följer på uppgivenhet och
missmod. Snarare är tystnaden förväntansfull – tillitsfull mitt i smärtan.

Du
väntar, väntar på Livet – likt ett tomt och öppet kärl väntar du på att Guds
goda vilja skall ske, med dig och med hela skapelsen. Också i mörkrets stund
andas du i takt med Gud, i samklang med hela Treenigheten.Långfredag

2019 Posted on fre, april 19, 2019 20:37

Jesus var fastnaglad vid korset, oförmögen att röra sig eller hjälpa sig själv.

Men trots detta var han fri – friare än någon annan människa någonsin har varit – ty han lydde helt sin Faders vilja.

Hela Jesu liv var självutgjutande, ett gränslöst givande av sig själv till och för andra…

För vår skull, för att vi i dödens stund skall falla i hans armar.
Hur obegripligt stor är inte Guds kärlek till oss syndare?!

(Ur klostrets korsväg)Agapemåltid

2019 Posted on fre, april 19, 2019 20:28

Skärtorsdagen agapemåltid inleds enligt gammalt bruk med att varje gäst tas emot med orden i Benedikts Regel:
”Abboten (skall) gjuta vatten över gästernas händer… därefter skall man recitera denna vers: ”Gud, vi har tagit emot din barmhärtighet, mitt i ditt tempel” RB 53.

Under måltiden som följer på den högtidliga mässan lyssnar vi till Jesu avskedstal, och efter orden: ”När Jesus sagt detta gick han tillsammans med sina lärjungar ut till andra sidan Kidrondalen. Där låg en trädgård, som han och lärjungarna gick in i”. Vi avslutar måltiden och fortsätter bönevakan med Jesus…Skärtorsdag

2019 Posted on tor, april 18, 2019 11:54

På Skärtorsdagens morgon samlas alla systrar i Kapitelsalen
och priorinnan tvättar allas fötter, som ett tecken på hennes uppdrag att
tjäna.

Den Helige Benedikt skriver i sin Regel att vi aldrig ska
misströsta om Guds barmhärtighet, dvs aldrig tvivla på att Hans kärlek omger
oss, att vi ständigt är omringade av Guds kärlek, att Han oupphörligt skänker
oss sin vänskap och sitt liv. Vi har en Gud som i allt bär omsorg om oss.

Under ökenvandringen ger Gud folket manna att äta. Han när
människorna med bröd från himlen.

Från himlen utlämnar Gud också sin Son, som frivilligt ger
sig själv som Livets bröd, som föder det nya livet i oss. Vid bespisningsundret
förmerar Jesus bröd, i Kana förvandlar Han vatten till vin. Denna, eukaristins
födelsekväll, tillreder Jesus en tacksamhetens måltid och uppmanar till
omvändelse och förnyelse.

Vill vi förändras? Är vi beredda att följa Hans exempel?
Jesus visar med all tydlighet genom sitt liv, vad efterföljelse innebär för den
som vill göra Honom sällskap.

I all Guds tjänst för oss finns den barmhärtighet och
kärlek Han vill ge, som efterföljare får vi i glädje och med tacksamhet vända
oss till Honom med fridsam försynt förundran, och till den godhjärtade och
ömsinte Guden viska:

Vad
kan jag stå till tjänst med?Askonsdag

2019 Posted on ons, mars 06, 2019 11:29


Före Askonsdagens mässa brändes de kvistar vi hälsat Kristus med vid Palmsöndagens procession förra året. I ett kärl stod askan på altaret och välsignades, och prästen tecknade ett kors på våra pannor med den, som påminnelse om fastetidens budskap.

”Omvänd dig och tro på Evangeliet” sägs till var och en av oss när korset tecknas.

Evangeliet, Livets och Frihetens Ord. Det befriande Ordet.

Det handlar om omvändelsens gåva, om att ständigt få återvända till Kristus när vi förirrat oss in i det främmande land som vi kallar synd, frånvändhet och okänslig slutenhet.

Hela vårt liv handlar ju om det mål som kan sammanfattas i en enda fråga:

Hur kan vår kärlek växa?

Fastetiden vill ta oss dit: in i en förnyad och fördjupad relation till Kristus.Den heliga Scholastica

2019 Posted on mån, februari 11, 2019 14:45

I de benediktinska klostren för systrar firas den heliga
Scholasticas högtid den 10 februari med särskilt stor glädje. I den helige
Benedikts levnadsberättelse läser vi om de två heliga syskonens sista möte
under jordelivet.
När den vackra molnfria kvällen nalkades bad Scholastica att
de skulle fortsätta tala om det himmelska livets glädje ända till morgonen. Då
blev Benedikt mycket upprörd: ”Vad är det du säger syster? Jag kan på inga
villkor stanna utanför klostret!” När Scholastica hörde sin brors ord blev hon ledsen,
knäppte sina händer på bordet och bad. Då utbröt ett våldsamt åskväder och
regnet vräkte ner. Varken Benedikt eller de bröder som åtföljde honom kunde
sätta sin fot utanför huset där de satt.

Benedikt började sorgset klaga: ”Må den Allsmäktige Guden
vara dig nådig syster! Vad är det du har gjort?”

”Jag bad dig”, sa Scholastica, ”men du ville inte höra på
mig. Då bad jag min Herre och han hörde mig!” Och fortsatte, säkert lite
retfullt: ”Gå nu, om du kan, vänd tillbaka till ditt kloster!”

De blev kvar och kunde hela natten igenom dela sina
erfarenheter av det andliga livet och styrka varandra.

Gregorius den Store, som nedtecknat berättelsen om den
helige Benedikts liv, avslutar ”Enligt ett ord hos Johannes är Gud kärleken; så
är det också rätt och riktigt att hon förmådde mer som älskade mer.”Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 8

2019 Posted on tor, januari 24, 2019 21:38

Herren
är mitt ljus och min räddning (Psaltaren 27:1)

Reflektion

Under de åtta dagarna under
denna bönevecka för kristen enhet har de dagliga reflektionerna tagit upp många
svåra situationer som vi möter i vår värld idag

Dag
efter dag, år efter år, och särskilt under böneveckan för kristen enhet samla kristna
för gemensam bön, för att uttrycka sin gemenskap genom dopet och tron, för att lyssna
till Guds röst i Skriften och för att tillsammans be om enhet i Kristi kropp.
När de gör detta, erkänner de att den heliga Treenigheten är källan till all
enhet och att Jesus är världens ljus som lovar livets ljus till alla dem som
följer honom. De många orättvisorna i världen gör dem ofta ledsna eller upprörda.
Men de förlorar inte hoppet utan kallas till handling. Eftersom Herren är deras
ljus, deras frälsning och deras livs styrka är de inte rädda.

Bön

Gud, vår uppehållare, vi prisar dig för din kärleksfulla godhet som håller oss
uppe i tider av prövning och visar oss ditt ljus i tider av mörker. Förvandla våra liv så att vi kan bli till välsignelse för
andra. Hjälp oss att leva ut enhet i mångfald som vittnen om din
gemenskap Fader, Son och helig Ande, en enda Gud, nu och för alltid. Amen.Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 7 – 24 januari

2019 Posted on tor, januari 24, 2019 21:23

Herren Sebaot är hans namn (Jeremia 10:16)

Reflektion

Skapelsens värld är ett uttryck för Guds underbara makt.
Guds godhet har blivit synlig i och genom hela skapelsen: ”Herren Sebaot är hans namn.”

Idag står vi emellertid för en allvarlig ekologisk kris, som
hotar naturens överlevnad. Många människor har genom girighet drivits att
utnyttja skapelsen bortom dess förmåga. I utvecklingens namn av har skogar
skövlats och miljögifter förstört landområden, luften, floderna och haven.
Detta har gjort det omöjligt att odla jorden, gjort vattnet odrickbart och
orsakat att djuren dör. I denna situation är det nyttigt att komma ihåg, att
Jesus, efter sin uppståndelse, uppdrog åt lärjungarna att förkunna evangeliet ”för hela
skapelsen”
. Ingen del av skapelsen står utanför Guds plan att göra allting
nytt. Därför är en omvändelse nödvändig från att exploatera till en attityd som
värderar och försonar oss med skapelsen.

Rörelser bland människor av olika tro i Indonesien och på
många andra håll inspirerar kristna att skapa miljöfrämjande kyrkor och stå upp
mot miljöförstöringen. Detta förenar kristna när det gäller att bära
vittnesbörd om sin Skapare, ”ty det är
han som har skapat allt”
. När vi förenar oss med andra kristna för att ta
vara på vårt gemensamma jordiska hem innebär det inte bara aktivism, utan ett
fullföljande av Herrens uppdrag att förkunna de goda nyheterna om Guds helande
och upprättande kärlek till hela
skapelsen.

Bön

Kärleksrike Gud.

Genom ditt ord har allting blivit till.

Vi tackar dig för universum som uppenbarar din ära,
skönhet och godhet.

Ge oss vishet att vandra varsamt på jorden och
tillsammans bli profeter för dina goda nyheter för hela skapelsen. Amen.Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 6 – 23 januari

2019 Posted on ons, januari 23, 2019 18:43

Att bära ett glädjebud till de fattiga
(Lukas 4:18)

Reflektion

Profeten Amos kritiserade affärsmän som
utövade falskhet och exploaterade de fattiga för att göra största möjliga
vinst. Amos underströk också att Gud ser deras missgärningar och att han aldrig
kommer att glömma det. Gud lyssnar på ropen från offren för orättvisor och
överger aldrig dem som är utnyttjade eller behandlas orättfärdigt.

Vi lever i en globaliserad värld där
marginaliseringen, exploateringen och orättfärdigheten är hejdlös. Gapet mellan
rika och fattiga blir allt större. Ekonomiska framsteg blir avgörande faktorer
i relationerna mellan folk, nationer och samhällsgrupper. Ekonomiska frågor
ökar ofta splittring och konflikter mellan dem. Det är svårt att uppnå fred när
rättvisa är frånvarande.

I kraft av vårt gemensamma dop delar
alla kristna Jesu profetiska uppdrag att förkunna de goda nyheterna till de
fattiga och svaga i både ord och handling. När vi upptäcker detta uppdrag,
kommer den heliga Anden över oss och ger oss kraft att arbeta för rättvisan.
Vår värdighet som kristna kallar oss att tala och arbeta på ett sådant sätt att
budskapet från profeten Jesaja, som Jesus förkunnade i Nasaret, blir förverkligat
varje dag när vi lyssnar till människorna omkring oss.

Bön

Gud vår Fader,

förlåt vår strävan efter makt och befria oss från
frestelsen att förtrycka andra.

Hjälp oss genom gemenskapen i din heliga Ande att leva
i solidaritet med vår nästa och så med din Son Jesus tillsammans dela uppgiften
att fullfölja ditt löfte om frihet från fattigdom och förtryck.

Det ber vi om i hans namn. Amen.Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 5 – 22 januari

2019 Posted on ons, januari 23, 2019 18:32


Nöj er med vad ni har (Hebreerbrevet
13:5)

Reflektion

Hebreerbrevets författare varnar oss
för omåttlig kärlek till pengar och materiella ting. När vi tror att vi aldrig
har tillräckligt, påminner texten oss om Guds försyn och försäkrar oss om att
Gud aldrig kommer att överge sin skapelse. Genom jordens fruktbarhet, dess
floder och sjöar, har Guds godhet försett oss med riklig föda och färskt vatten
som räcker för alla levande varelser. Ändå är det många människor som saknar
dessa grundläggande behov. Mänsklig svaghet och girighet leder ständigt till
korruption, orättvisor, fattigdom och hunger. I stället för att bry sig om
andra och dela vårt goda med dem, kan det vara frestande att samla och lagra
pengar, mat och naturresurser för oss själva eller vår egen nation eller
etniska grupp.

Ändå lär oss Jesus att de materiella
tingen inte borde vara vårt främsta bekymmer. Tvärtom ska vi först och främst
söka efter Guds rike och de värden som vår himmelske Fader vill ge oss. Under
de senaste åren har en del kyrkor i Indonesien ställt olika slags finansiella,
allmänmänskliga och utbildningsmässiga resurser till stöd för små kyrkor på
landsbygden. Med dessa enkla och praktiska exempel på ömsesidig kärlek har de
visat att enheten med medkristna är Guds gåva till hans kyrka. Att leva mer
enkelt och inte vara upptagen med att tjäna pengar utöver det man behöver eller
samla resurser för framtiden, kan göra det möjligt för oss att göra världen,
vårt gemensamma hem, till en mer rättfärdig plats.

Bön

Barmhärtige Gud,

vi tackar dig för dina nådefulla gåvor.

Ge oss nåden att ta emot alla dina välsignelser med
ödmjuk tacksamhet.

Hjälp oss att vara nöjda och dela med andra som är i
nöd,

så att de kan upptäcka enheten i den kärlek som flödar
ut från dig,

vår treenige Gud,

du som lever och regerar från evighet till evighet.
Amen.Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 4 – 21 januari

2019 Posted on mån, januari 21, 2019 16:47

Materialet är hämtat från Sveriges Kristna Råds Hemsida

Nöj er med vad ni har (Hebreerbrevet
13:5)

Reflektion

Hebreerbrevets författare varnar oss
för omåttlig kärlek till pengar och materiella ting. När vi tror att vi aldrig
har tillräckligt, påminner texten oss om Guds försyn och försäkrar oss om att
Gud aldrig kommer att överge sin skapelse. Genom jordens fruktbarhet, dess
floder och sjöar, har Guds godhet försett oss med riklig föda och färskt vatten
som räcker för alla levande varelser. Ändå är det många människor som saknar
dessa grundläggande behov. Mänsklig svaghet och girighet leder ständigt till
korruption, orättvisor, fattigdom och hunger. I stället för att bry sig om
andra och dela vårt goda med dem, kan det vara frestande att samla och lagra
pengar, mat och naturresurser för oss själva eller vår egen nation eller
etniska grupp.

Ändå lär oss Jesus att de materiella
tingen inte borde vara vårt främsta bekymmer. Tvärtom ska vi först och främst
söka efter Guds rike och de värden som vår himmelske Fader vill ge oss. Under
de senaste åren har en del kyrkor i Indonesien ställt olika slags finansiella,
allmänmänskliga och utbildningsmässiga resurser till stöd för små kyrkor på
landsbygden. Med dessa enkla och praktiska exempel på ömsesidig kärlek har de
visat att enheten med medkristna är Guds gåva till hans kyrka. Att leva mer
enkelt och inte vara upptagen med att tjäna pengar utöver det man behöver eller
samla resurser för framtiden, kan göra det möjligt för oss att göra världen,
vårt gemensamma hem, till en mer rättfärdig plats.

Bön

Barmhärtige Gud,

vi tackar dig för dina nådefulla gåvor.

Ge oss nåden att ta emot alla dina välsignelser med
ödmjuk tacksamhet.

Hjälp oss att vara nöjda och dela med andra som är i
nöd,

så att de kan upptäcka enheten i den kärlek som flödar
ut från dig,

vår treenige Gud,

du som lever och regerar från evighet till evighet.
Amen.Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 3 – 20 januari

2019 Posted on sön, januari 20, 2019 18:26


Nådig och barmhärtig är Herren (Psaltaren 145:8)

Reflektion

”Herren
är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat”
, säger
psalmisten och förkunnar att Guds kärlek sträcker sig över alla etniska,
kulturella men också religiösa gränser. Jesu släkttavla i Matteusevangeliet
speglar denna vidgande syn. Under det att de gamla kulturerna ofta såg kvinnan
som underordnad eller som faderns eller den äkta mannens egendom, tar Matteus
med fyra kvinnor bland Jesu förfäder. Två av dem, Rut och Rachav, var
hedningar. Tre andra förfäder på listan var kända för sin syndfullhet, bland
dem äktenskapsbrytaren kung David. Att nämna dessa i Jesu släkttavla och göra
dem delaktiga av Guds mänskliga historia säger att Gud inkluderar var och en,
man och kvinna, syndare och rättfärdig, i sin frälsningsplan, oberoende av
deras bakgrund.

Indonesien är en nation som består av över 17 000 öar och 1 340
olika etniska grupper. Kyrkorna är ofta åtskilda längs med etniska gränser. En
sådan exklusivitet kan medföra att en del ser på sig själva som ägare av
sanningen, vilket skadar kyrkans enhet. Mitt i en stigande etnisk och religiös
fanatism och en växande anda av intolerans i världen idag, skulle kristna kunna
tjäna den mänskliga familjen genom att tillsammans bära vittnesbörd om den
allomfattande kärleken från Gud och med psalmisten förkunna att ”nådig och barmhärtig är Herren” och ”god mot alla”.

Bön

Fader,
Son och helig Ande, en enda Gud,

vi
prisar dig för din stora ära som visat sig i hela skapelsen.

Ge
oss ett öppet hjärta så att vi kan omfamna alla dem som upplevt diskriminering.

Hjälp
oss att växa i den kärlek som sträcker sig bortom fördomar och orättfärdighet.

Ge
oss nåden att respektera det unika i varje människa, så att vi i vår mångfald
kan uppleva enhet.

Detta
ber vi om i ditt heliga namn. AmenBöneveckan för Kristen Enhet, Dag 2

2019 Posted on lör, januari 19, 2019 10:01

Hämtat från: Sveriges Kristna Råd Hemsida

Dag 2 Vad ni säger skall vara ja eller nej (Matteus 5:37)


Reflektion

Våld mot medmänniskor handlar inte bara om fysiska övergrepp
eller plundring, utan också om skvaller och elak ryktesspridning. Sociala medier
har gjort det enkelt för osanningar att spridas på ett ögonblick till en stor
publik. Kristna i Indonesien är medvetna om hur detta ibland leder till att lögner
och fördomar sprids av religiösa grupper, inklusive kristna, gentemot andra
religiösa grupper. Rädsla och hot om vedergällning kan göra att människor blir
ovilliga att stå upp för sanningen och gör att de förblir tysta inför orätta
och osanna påståenden som är till för att skapa rädsla.

Jesus sa mycket tydligt: ”Vad ni säger skall vara ja eller nej”. Det som är vid sidan av detta kommer från den onde. Falskhet
förstör goda förhållanden mellan människor och mellan olika grupper, inklusive
kyrkor. Oärlighet upplöser kyrkans enhet. Brevet till efesierna påminner oss om
att vi är varandras lemmar. Detta är en kallelse till kristna att vara ärliga
och ansvarskrävande mot varandra och så växa i gemenskap. Om vi gör detta sker
det inte genom den onda anden, utan det är Guds ande som är i oss.

Bön

Rättfärdighetens Gud,

ge oss vishet att skilja mellan gott och ont.

Låt våra hjärtan vägledas av ärlighet och våra läppar
tala sanningens ord.

Ge oss mod att vara sanningsenliga, även när andra går
emot oss.

Bevara oss från att sprida falskhet.

Gör oss i stället till budbärare om enhet och fred och
förkunnare av de goda nyheterna för alla människor.

Det ber vi i din Sons, Jesu Kristi, namn. Amen.Böneveckan för de Kristnas Enhet

2019 Posted on lör, januari 19, 2019 09:55

18-25 januari, Böneveckan för de Kristnas Enhet

Materialet är hämtat från Sveriges Kristna Råds Hemsida

Temat för veckan är:

Det
rätta, endast det rätta, skall vara din strävan.

(5 Mosebok 16:18-20)

Låt oss bära fram våra gemensamma böner till Gud för kyrkan och för hela mänsklighetens behov.

Från öarna och oceanerna tillber vi dig, o Gud, Skaparen av allt liv. Över bergen och genom dalarna lovprisar vi dig, o Gud, världens frälsare. Med alla nationers tungomål, tackar vi dig, o Gud, kropparnas och själarnas tröstare. Vi kommer inför dig med våra bördor och vårt hopp. Idag ber vi:

O Gud, hör våra böner och ge oss av din kärlek.

Vi ber för dem som lever i orättvisor mitt ibland oss. Ge oss mod att lyfta fram deras röster och stärka deras hopp. Vi ber för dem som fortsätter att befästa orättvisorna. Må din kärlek fylla våra hjärtan och göra oss till sändebud om frihet och fred. Vi ber för varje organisation och för varje människa som står upp för rättfärdighet. Hjälp oss att handla rättfärdigt i enlighet med ditt ord. Idag ber vi:

O Gud, hör våra böner och ge oss av din rättfärdighet.

Vi ber för kyrkans synliga enhet. Hjälp oss att fullfölja Jesu bön om att vi alla skall bli ett och arbeta tillsammans för att manifestera ditt rike. Idag ber vi:

O Gud, hör vår bön och ge oss hängivelse för enhet.

Vi tackar dig för de många färger, kulturer och traditioner som vi delar i denna värld. I våra olikheter, ena oss genom din kärlek. Gör det möjligt för oss att handla tillsammans för att upprätthålla livet och att göra denna värld till ett rättfärdigt och fredligt hem för hela mänskligheten. Idag ber vi:

O Gud, hör våra böner och ge oss din fred. AMEN.

Dag 1: Låt rätten välla fram som vatten (Amos 5:24)


Reflektion

Kristna
människor kan ibland vara mycket upptagna med bön och gudstjänst, men mindre
angelägna om att bry sig om de fattiga och marginaliserade. Ibland ber vi i
kyrkan men förtrycker samtidigt vår nästa eller exploaterar miljön. Kristna i
Indonesien erkänner att det i deras land finns människor som passionerat
försöker att utöva sin tro, men som samtidigt förtrycker dem som har en annan
tro och till och med utövar våld för att göra detta. Men enligt Lukasevangeliet
påminner Jesus oss om att det yttre tecknet på tillbedjan av Gud är att handla
rättfärdigt. Han är sträng i sitt fördömande över dem som försummar denna
förpliktelse.

I
Amos profetiska budskap avvisar Gus den gudstjänst som firas av dem som
försummar rättvisan, de skall i stället ”låta
rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström”

(Amos 5:24). Profeten insisterar på att gudstjänst och rättfärdiga handlingar
hör samman. När kristna arbetar tillsammans och lyssnar till ropet från de
fattiga och förtryckta växer de i gemenskap med varandra och med den Treenige
Guden.

Bön

Änkans, den föräldralöses och främlingens Gud,

du har visat oss rättfärdighetens väg.

Hjälp oss att följa din väg genom att handla rättfärdigt när vi tillber
dig.

Hjälp oss som kristna att tillbe dig tillsammans, inte bara i våra
hjärtan och tankar, utan också genom våra handlingar.

Må den heliga Anden hjälpa och leda oss att arbeta för rättfärdighet
varhelst vi befinner oss, så att många människor kan bli stärkta genom våra
insatser.

I Jesu namn. Amen.