vi har tänt väntans stjärna och gått in i denna tid av förberedelse och väntan på att vi ska få fira Frälsarens, Jesu Kristi, födelse än en gång.

För varje år fördjupas vår tro och den förundran som burit generationer av kristna före oss: Tron på att Fadern sände sin Son, ja själv steg in i mänsklighetens historia för att ge oss liv och liv i överflöd.