November månad har inletts med Alla helgons dag: den dag som ger oss hopp om att få bli Kristus lika, honom som är barmhärtighet och kärlek. När solen går upp dagen därpå minns vi alla som gått före oss, på alla själars dag. Så undervisar oss kyrkans tradition: låter oss ana målet, väcker vår längtan och visar genom människors exempel på att det är möjligt!

Psalm 90 i Psaltaren ger vår bön näring:

Herre, Du har varit vår tillflykt

från släkte till släkte

Du fanns innan bergen föddes,

innan jorden och världen blev till,

Du är Gud från evighet till evighet.

Du låter människan bli mull igen,

Du säger:

Vänd åter, ni Adams barn!

Lär oss hur få våra dagar är,

då vinner vårt hjärta vishet.

Må Herrens vår Guds strålglans vila över oss