På högtidsdagen för
Marias upptagning i himlen ber vi om vår Moders förbön, i förtröstan på Guds
omsorg om allt Han har skapat.

Vi ber för hela
Kyrkan och alla hennes tjänare, att var och en genom sitt liv skall vittna om Dig. Gör oss
alla, likt Maria, till Kristusbärare in i världen som förmedlar tro, hopp och
kärlek till var och en vi möter.

Vi ber för dem som vänt
Dig ryggen, för dem som har snärjt in sig i synd och skuld. Herre, led dem till
sann omvändelse och kom dem till mötes med din barmhärtighet och nåd så att de
åter kan leva försonade med Dig.

Vi ber för alla som måste bära tunga bördor och som inte vet var de
skall finna hjälp eller vila. För alla som inte själva har kraft att hantera
vardagens bekymmer. Låt dem i Marias moderliga omsorg få finna en källa till
tröst och stöd.

Vi ber om ditt beskydd
för alla familjer. Bevara makarna i troheten till varandra och låt alla barn få
växa upp i trygghet och kärlek. Kom med helande och försoning till de familjer
som hotas av splittring. Vi ber särskilt för alla kristna familjer, att
föräldrarna skall kunna förmedla en levande tro på Dig till sina barn.

Vi ber för de gamla, sjuka eller skadade, för
alla dem som ligger för döden eller kämpar för sina liv. Herre, ge dem alla
nåden att likt Maria lägga sina liv helt i dina händer, i förtröstan på Dig och
din barmhärtiga vilja. Ta emot alla våra avlidna i friden och glädjen hos Dig.

– Herre, hör vår bön.