Sommaren – den tid då även naturen på ett speciellt sätt
gör oss medvetna om Guds skönhet och omsorg, och låter oss urskilja hans
oavlåtliga verksamhet i vår värld, går mot sitt slut. Självklart delar vi oron
för rovdriften på alla Guds gåvor till oss i naturen och den följd det får för klimat
och livsbetingelse för människor och djur.

Så har tacksamheten för de vackra dagarna och den rika
skörden vi fått en allvarsam och eftertänksam underton.

I augustikvällarnas svalka och stillhet ser vi ut över
slätten…