Den 11 juli firar vi den helige Benedikts festdag. Han ville grunda en skola i Herrens tjänst för dem som för Kristi namns skull, för Hans stora kärleks skull, har lämnat allt.
Den helige Benedikt frågar oss:
ÄR DU EN SOM ÄLSKAR LIVET OCH VILL SE GODA DAGAR?
När vi svarar ja leder oss GUDs Ande vidare på den väg som han bereder för var och en. Ja, han säger: ”SE, I SIN GODHET VISAR OSS HERREN LIVETS VÄG”.
Livet väg går vi tillsammans, i bön och arbete, i möda och vila, i delad sorg och glädje – och vill bemöda oss om att inte föredrag något framför Kristus.