Kom med enhet, kom med
frid,
gör vår tid till hoppets tid,
andas i vår längtans bön.

Gör oss visa av ditt
råd,
gör oss goda av din nåd,
ge oss härlighetens lön.