Under de 9 dagarna mellan Kristi himmelsfärds dag och
Pingstdagen ber vi särskilt om att den heliga Ande skall sändas och utgjutas
över hela Kyrkan, över varje troende. I Pingstsekvensen,Veni, Sancte Spiritus som skänkts oss av en engelsk kyrkoman på
1200-talet, Stephen Langton, eller, enligt andra källor, av Påven Innocentius
den III, känner vi igen vår längtan och ber med systrar och bröder över hela
jorden. Den första strofen lyder:

Kom, Guds
egen andedräkt,
kom du rena varma fläkt
av Guds rikes ljuvlighet.

Kom och fyll vår fattigdom,
kom med all din rikedom,
kom och lys vår vilsenhet.

Solen lyste in genom ett av fönstren i korsgången och skuggan bildade
en talande bild på golvet:

Utan dig är allting
dött,

åldrat, kraftlöst, tomt och trött
under tidens tyranni.