KRISTUS HAR UPPVÄCKTS FRÅN DE DÖDA OCH SKALL INTE MER DÖ –

DÖDEN ÄR INTE LÄNGRE HERRE ÖVER HONOM!