Jesus var fastnaglad vid korset, oförmögen att röra sig eller hjälpa sig själv.

Men trots detta var han fri – friare än någon annan människa någonsin har varit – ty han lydde helt sin Faders vilja.

Hela Jesu liv var självutgjutande, ett gränslöst givande av sig själv till och för andra…

För vår skull, för att vi i dödens stund skall falla i hans armar.
Hur obegripligt stor är inte Guds kärlek till oss syndare?!

(Ur klostrets korsväg)