På Skärtorsdagens morgon samlas alla systrar i Kapitelsalen
och priorinnan tvättar allas fötter, som ett tecken på hennes uppdrag att
tjäna.

Den Helige Benedikt skriver i sin Regel att vi aldrig ska
misströsta om Guds barmhärtighet, dvs aldrig tvivla på att Hans kärlek omger
oss, att vi ständigt är omringade av Guds kärlek, att Han oupphörligt skänker
oss sin vänskap och sitt liv. Vi har en Gud som i allt bär omsorg om oss.

Under ökenvandringen ger Gud folket manna att äta. Han när
människorna med bröd från himlen.

Från himlen utlämnar Gud också sin Son, som frivilligt ger
sig själv som Livets bröd, som föder det nya livet i oss. Vid bespisningsundret
förmerar Jesus bröd, i Kana förvandlar Han vatten till vin. Denna, eukaristins
födelsekväll, tillreder Jesus en tacksamhetens måltid och uppmanar till
omvändelse och förnyelse.

Vill vi förändras? Är vi beredda att följa Hans exempel?
Jesus visar med all tydlighet genom sitt liv, vad efterföljelse innebär för den
som vill göra Honom sällskap.

I all Guds tjänst för oss finns den barmhärtighet och
kärlek Han vill ge, som efterföljare får vi i glädje och med tacksamhet vända
oss till Honom med fridsam försynt förundran, och till den godhjärtade och
ömsinte Guden viska:

Vad
kan jag stå till tjänst med?