Herren
är mitt ljus och min räddning (Psaltaren 27:1)

Reflektion

Under de åtta dagarna under
denna bönevecka för kristen enhet har de dagliga reflektionerna tagit upp många
svåra situationer som vi möter i vår värld idag

Dag
efter dag, år efter år, och särskilt under böneveckan för kristen enhet samla kristna
för gemensam bön, för att uttrycka sin gemenskap genom dopet och tron, för att lyssna
till Guds röst i Skriften och för att tillsammans be om enhet i Kristi kropp.
När de gör detta, erkänner de att den heliga Treenigheten är källan till all
enhet och att Jesus är världens ljus som lovar livets ljus till alla dem som
följer honom. De många orättvisorna i världen gör dem ofta ledsna eller upprörda.
Men de förlorar inte hoppet utan kallas till handling. Eftersom Herren är deras
ljus, deras frälsning och deras livs styrka är de inte rädda.

Bön

Gud, vår uppehållare, vi prisar dig för din kärleksfulla godhet som håller oss
uppe i tider av prövning och visar oss ditt ljus i tider av mörker. Förvandla våra liv så att vi kan bli till välsignelse för
andra. Hjälp oss att leva ut enhet i mångfald som vittnen om din
gemenskap Fader, Son och helig Ande, en enda Gud, nu och för alltid. Amen.