Herren Sebaot är hans namn (Jeremia 10:16)

Reflektion

Skapelsens värld är ett uttryck för Guds underbara makt.
Guds godhet har blivit synlig i och genom hela skapelsen: ”Herren Sebaot är hans namn.”

Idag står vi emellertid för en allvarlig ekologisk kris, som
hotar naturens överlevnad. Många människor har genom girighet drivits att
utnyttja skapelsen bortom dess förmåga. I utvecklingens namn av har skogar
skövlats och miljögifter förstört landområden, luften, floderna och haven.
Detta har gjort det omöjligt att odla jorden, gjort vattnet odrickbart och
orsakat att djuren dör. I denna situation är det nyttigt att komma ihåg, att
Jesus, efter sin uppståndelse, uppdrog åt lärjungarna att förkunna evangeliet ”för hela
skapelsen”
. Ingen del av skapelsen står utanför Guds plan att göra allting
nytt. Därför är en omvändelse nödvändig från att exploatera till en attityd som
värderar och försonar oss med skapelsen.

Rörelser bland människor av olika tro i Indonesien och på
många andra håll inspirerar kristna att skapa miljöfrämjande kyrkor och stå upp
mot miljöförstöringen. Detta förenar kristna när det gäller att bära
vittnesbörd om sin Skapare, ”ty det är
han som har skapat allt”
. När vi förenar oss med andra kristna för att ta
vara på vårt gemensamma jordiska hem innebär det inte bara aktivism, utan ett
fullföljande av Herrens uppdrag att förkunna de goda nyheterna om Guds helande
och upprättande kärlek till hela
skapelsen.

Bön

Kärleksrike Gud.

Genom ditt ord har allting blivit till.

Vi tackar dig för universum som uppenbarar din ära,
skönhet och godhet.

Ge oss vishet att vandra varsamt på jorden och
tillsammans bli profeter för dina goda nyheter för hela skapelsen. Amen.