Blog Image

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 8

2019 Posted on tor, januari 24, 2019 21:38

Herren
är mitt ljus och min räddning (Psaltaren 27:1)

Reflektion

Under de åtta dagarna under
denna bönevecka för kristen enhet har de dagliga reflektionerna tagit upp många
svåra situationer som vi möter i vår värld idag

Dag
efter dag, år efter år, och särskilt under böneveckan för kristen enhet samla kristna
för gemensam bön, för att uttrycka sin gemenskap genom dopet och tron, för att lyssna
till Guds röst i Skriften och för att tillsammans be om enhet i Kristi kropp.
När de gör detta, erkänner de att den heliga Treenigheten är källan till all
enhet och att Jesus är världens ljus som lovar livets ljus till alla dem som
följer honom. De många orättvisorna i världen gör dem ofta ledsna eller upprörda.
Men de förlorar inte hoppet utan kallas till handling. Eftersom Herren är deras
ljus, deras frälsning och deras livs styrka är de inte rädda.

Bön

Gud, vår uppehållare, vi prisar dig för din kärleksfulla godhet som håller oss
uppe i tider av prövning och visar oss ditt ljus i tider av mörker. Förvandla våra liv så att vi kan bli till välsignelse för
andra. Hjälp oss att leva ut enhet i mångfald som vittnen om din
gemenskap Fader, Son och helig Ande, en enda Gud, nu och för alltid. Amen.Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 7 – 24 januari

2019 Posted on tor, januari 24, 2019 21:23

Herren Sebaot är hans namn (Jeremia 10:16)

Reflektion

Skapelsens värld är ett uttryck för Guds underbara makt.
Guds godhet har blivit synlig i och genom hela skapelsen: ”Herren Sebaot är hans namn.”

Idag står vi emellertid för en allvarlig ekologisk kris, som
hotar naturens överlevnad. Många människor har genom girighet drivits att
utnyttja skapelsen bortom dess förmåga. I utvecklingens namn av har skogar
skövlats och miljögifter förstört landområden, luften, floderna och haven.
Detta har gjort det omöjligt att odla jorden, gjort vattnet odrickbart och
orsakat att djuren dör. I denna situation är det nyttigt att komma ihåg, att
Jesus, efter sin uppståndelse, uppdrog åt lärjungarna att förkunna evangeliet ”för hela
skapelsen”
. Ingen del av skapelsen står utanför Guds plan att göra allting
nytt. Därför är en omvändelse nödvändig från att exploatera till en attityd som
värderar och försonar oss med skapelsen.

Rörelser bland människor av olika tro i Indonesien och på
många andra håll inspirerar kristna att skapa miljöfrämjande kyrkor och stå upp
mot miljöförstöringen. Detta förenar kristna när det gäller att bära
vittnesbörd om sin Skapare, ”ty det är
han som har skapat allt”
. När vi förenar oss med andra kristna för att ta
vara på vårt gemensamma jordiska hem innebär det inte bara aktivism, utan ett
fullföljande av Herrens uppdrag att förkunna de goda nyheterna om Guds helande
och upprättande kärlek till hela
skapelsen.

Bön

Kärleksrike Gud.

Genom ditt ord har allting blivit till.

Vi tackar dig för universum som uppenbarar din ära,
skönhet och godhet.

Ge oss vishet att vandra varsamt på jorden och
tillsammans bli profeter för dina goda nyheter för hela skapelsen. Amen.