Att bära ett glädjebud till de fattiga
(Lukas 4:18)

Reflektion

Profeten Amos kritiserade affärsmän som
utövade falskhet och exploaterade de fattiga för att göra största möjliga
vinst. Amos underströk också att Gud ser deras missgärningar och att han aldrig
kommer att glömma det. Gud lyssnar på ropen från offren för orättvisor och
överger aldrig dem som är utnyttjade eller behandlas orättfärdigt.

Vi lever i en globaliserad värld där
marginaliseringen, exploateringen och orättfärdigheten är hejdlös. Gapet mellan
rika och fattiga blir allt större. Ekonomiska framsteg blir avgörande faktorer
i relationerna mellan folk, nationer och samhällsgrupper. Ekonomiska frågor
ökar ofta splittring och konflikter mellan dem. Det är svårt att uppnå fred när
rättvisa är frånvarande.

I kraft av vårt gemensamma dop delar
alla kristna Jesu profetiska uppdrag att förkunna de goda nyheterna till de
fattiga och svaga i både ord och handling. När vi upptäcker detta uppdrag,
kommer den heliga Anden över oss och ger oss kraft att arbeta för rättvisan.
Vår värdighet som kristna kallar oss att tala och arbeta på ett sådant sätt att
budskapet från profeten Jesaja, som Jesus förkunnade i Nasaret, blir förverkligat
varje dag när vi lyssnar till människorna omkring oss.

Bön

Gud vår Fader,

förlåt vår strävan efter makt och befria oss från
frestelsen att förtrycka andra.

Hjälp oss genom gemenskapen i din heliga Ande att leva
i solidaritet med vår nästa och så med din Son Jesus tillsammans dela uppgiften
att fullfölja ditt löfte om frihet från fattigdom och förtryck.

Det ber vi om i hans namn. Amen.