Blog Image

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 6 – 23 januari

2019 Posted on ons, januari 23, 2019 18:43

Att bära ett glädjebud till de fattiga
(Lukas 4:18)

Reflektion

Profeten Amos kritiserade affärsmän som
utövade falskhet och exploaterade de fattiga för att göra största möjliga
vinst. Amos underströk också att Gud ser deras missgärningar och att han aldrig
kommer att glömma det. Gud lyssnar på ropen från offren för orättvisor och
överger aldrig dem som är utnyttjade eller behandlas orättfärdigt.

Vi lever i en globaliserad värld där
marginaliseringen, exploateringen och orättfärdigheten är hejdlös. Gapet mellan
rika och fattiga blir allt större. Ekonomiska framsteg blir avgörande faktorer
i relationerna mellan folk, nationer och samhällsgrupper. Ekonomiska frågor
ökar ofta splittring och konflikter mellan dem. Det är svårt att uppnå fred när
rättvisa är frånvarande.

I kraft av vårt gemensamma dop delar
alla kristna Jesu profetiska uppdrag att förkunna de goda nyheterna till de
fattiga och svaga i både ord och handling. När vi upptäcker detta uppdrag,
kommer den heliga Anden över oss och ger oss kraft att arbeta för rättvisan.
Vår värdighet som kristna kallar oss att tala och arbeta på ett sådant sätt att
budskapet från profeten Jesaja, som Jesus förkunnade i Nasaret, blir förverkligat
varje dag när vi lyssnar till människorna omkring oss.

Bön

Gud vår Fader,

förlåt vår strävan efter makt och befria oss från
frestelsen att förtrycka andra.

Hjälp oss genom gemenskapen i din heliga Ande att leva
i solidaritet med vår nästa och så med din Son Jesus tillsammans dela uppgiften
att fullfölja ditt löfte om frihet från fattigdom och förtryck.

Det ber vi om i hans namn. Amen.Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 5 – 22 januari

2019 Posted on ons, januari 23, 2019 18:32


Nöj er med vad ni har (Hebreerbrevet
13:5)

Reflektion

Hebreerbrevets författare varnar oss
för omåttlig kärlek till pengar och materiella ting. När vi tror att vi aldrig
har tillräckligt, påminner texten oss om Guds försyn och försäkrar oss om att
Gud aldrig kommer att överge sin skapelse. Genom jordens fruktbarhet, dess
floder och sjöar, har Guds godhet försett oss med riklig föda och färskt vatten
som räcker för alla levande varelser. Ändå är det många människor som saknar
dessa grundläggande behov. Mänsklig svaghet och girighet leder ständigt till
korruption, orättvisor, fattigdom och hunger. I stället för att bry sig om
andra och dela vårt goda med dem, kan det vara frestande att samla och lagra
pengar, mat och naturresurser för oss själva eller vår egen nation eller
etniska grupp.

Ändå lär oss Jesus att de materiella
tingen inte borde vara vårt främsta bekymmer. Tvärtom ska vi först och främst
söka efter Guds rike och de värden som vår himmelske Fader vill ge oss. Under
de senaste åren har en del kyrkor i Indonesien ställt olika slags finansiella,
allmänmänskliga och utbildningsmässiga resurser till stöd för små kyrkor på
landsbygden. Med dessa enkla och praktiska exempel på ömsesidig kärlek har de
visat att enheten med medkristna är Guds gåva till hans kyrka. Att leva mer
enkelt och inte vara upptagen med att tjäna pengar utöver det man behöver eller
samla resurser för framtiden, kan göra det möjligt för oss att göra världen,
vårt gemensamma hem, till en mer rättfärdig plats.

Bön

Barmhärtige Gud,

vi tackar dig för dina nådefulla gåvor.

Ge oss nåden att ta emot alla dina välsignelser med
ödmjuk tacksamhet.

Hjälp oss att vara nöjda och dela med andra som är i
nöd,

så att de kan upptäcka enheten i den kärlek som flödar
ut från dig,

vår treenige Gud,

du som lever och regerar från evighet till evighet.
Amen.