Nådig och barmhärtig är Herren (Psaltaren 145:8)

Reflektion

”Herren
är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat”
, säger
psalmisten och förkunnar att Guds kärlek sträcker sig över alla etniska,
kulturella men också religiösa gränser. Jesu släkttavla i Matteusevangeliet
speglar denna vidgande syn. Under det att de gamla kulturerna ofta såg kvinnan
som underordnad eller som faderns eller den äkta mannens egendom, tar Matteus
med fyra kvinnor bland Jesu förfäder. Två av dem, Rut och Rachav, var
hedningar. Tre andra förfäder på listan var kända för sin syndfullhet, bland
dem äktenskapsbrytaren kung David. Att nämna dessa i Jesu släkttavla och göra
dem delaktiga av Guds mänskliga historia säger att Gud inkluderar var och en,
man och kvinna, syndare och rättfärdig, i sin frälsningsplan, oberoende av
deras bakgrund.

Indonesien är en nation som består av över 17 000 öar och 1 340
olika etniska grupper. Kyrkorna är ofta åtskilda längs med etniska gränser. En
sådan exklusivitet kan medföra att en del ser på sig själva som ägare av
sanningen, vilket skadar kyrkans enhet. Mitt i en stigande etnisk och religiös
fanatism och en växande anda av intolerans i världen idag, skulle kristna kunna
tjäna den mänskliga familjen genom att tillsammans bära vittnesbörd om den
allomfattande kärleken från Gud och med psalmisten förkunna att ”nådig och barmhärtig är Herren” och ”god mot alla”.

Bön

Fader,
Son och helig Ande, en enda Gud,

vi
prisar dig för din stora ära som visat sig i hela skapelsen.

Ge
oss ett öppet hjärta så att vi kan omfamna alla dem som upplevt diskriminering.

Hjälp
oss att växa i den kärlek som sträcker sig bortom fördomar och orättfärdighet.

Ge
oss nåden att respektera det unika i varje människa, så att vi i vår mångfald
kan uppleva enhet.

Detta
ber vi om i ditt heliga namn. Amen