Hämtat från: Sveriges Kristna Råd Hemsida

Dag 2 Vad ni säger skall vara ja eller nej (Matteus 5:37)


Reflektion

Våld mot medmänniskor handlar inte bara om fysiska övergrepp
eller plundring, utan också om skvaller och elak ryktesspridning. Sociala medier
har gjort det enkelt för osanningar att spridas på ett ögonblick till en stor
publik. Kristna i Indonesien är medvetna om hur detta ibland leder till att lögner
och fördomar sprids av religiösa grupper, inklusive kristna, gentemot andra
religiösa grupper. Rädsla och hot om vedergällning kan göra att människor blir
ovilliga att stå upp för sanningen och gör att de förblir tysta inför orätta
och osanna påståenden som är till för att skapa rädsla.

Jesus sa mycket tydligt: ”Vad ni säger skall vara ja eller nej”. Det som är vid sidan av detta kommer från den onde. Falskhet
förstör goda förhållanden mellan människor och mellan olika grupper, inklusive
kyrkor. Oärlighet upplöser kyrkans enhet. Brevet till efesierna påminner oss om
att vi är varandras lemmar. Detta är en kallelse till kristna att vara ärliga
och ansvarskrävande mot varandra och så växa i gemenskap. Om vi gör detta sker
det inte genom den onda anden, utan det är Guds ande som är i oss.

Bön

Rättfärdighetens Gud,

ge oss vishet att skilja mellan gott och ont.

Låt våra hjärtan vägledas av ärlighet och våra läppar
tala sanningens ord.

Ge oss mod att vara sanningsenliga, även när andra går
emot oss.

Bevara oss från att sprida falskhet.

Gör oss i stället till budbärare om enhet och fred och
förkunnare av de goda nyheterna för alla människor.

Det ber vi i din Sons, Jesu Kristi, namn. Amen.