Blog Image
Efter att under den gångna veckan ha begrundat profetiorna
om den Räddare Herren ville sända, sjunger vi som inledning till mässan den
fjärde adventssöndagen:

Dugga
ni himlar därovan,

och må
skyarna låta rättfärdighet strömma ner.


jorden öppna sig

och
dess frukt bli Frälsaren.

Jungfrun Maria, representanten för hela människosläktet, liknade denna fruktbara jord när hon sa JA och öppnade sig för att bära frukt.
Förmodligen kunde hon varken överblicka eller inse vidden av sin beredvillighet
att motta, föda och följa Jesus.

För sitt mod att säga JA och sin villighet att medverka i
GUDs plan lovordas hon av ängeln. För sin tillitsfulla tro kallas hon salig,
mer än lycklig.