Livets och Kärlekens Herre talar till oss idag, på Alla
Helgons dag.

Blog Image

Kan en människa nå helighet på annat sätt än att låta sig
fyllas av den godhet som strömmar genom världen som en osynlig ström?