KRISTI FÖRKLARINGS DAG

Kristi förklarings dag har kommit, dagen då lärjungarna
gick med Jesus upp på förklaringsberget, och fick se hans ansikte lysa som
solen

och kläderna bli skinande vita.

Vi, sentida troende
ber denna dag:

”Du har sagt till mitt hjärta:

”Sök mitt ansikte.”

Ditt ansikte Herre, söker jag,

Dölj inte ditt ansikte för mig!

”Se, Herren,
vår Gud, har låtit oss
se sin härlighet och
sin storhet…”

Då, liksom idag,

”uppenbarade han sin dolda härlighet,

och i hans dödliga kropp fick de (lärjungarna)

skåda det bländande himmelska ljuset,

som förklarar lidandets och dödens gåta…”

ur mässans
prefation

Låt oss hålla trons blick fäst på Jesus

vill få oss att växa in i vår kallelse:

Att vara ljusets barn!