Den helige Andes frihet

Den första Pingstdagen fördelade sig tungor av eld över de
förskräckta lärjungarna, som hållit sig gömda efter Jesu uppståndelse. De hade
hört kvinnornas berättelse om den tomma graven, de hade vandrat med honom till
Emmaus. De har väntat tillsammans med Maria, Jesu mor, som ingjutit hopp och påmint om vad Jesus sagt. Och nu?

När Hjälparen, den helige Ande, kommer över lärjungarna
blir deras tidigare rädsla som bortblåst. De talar språk som de själva inte
visste att de kunde och som nu förstås av andra människor och andra kulturer.
Den helige Ande går över gamla gränser och gör lärjungarna frimodiga, glada och
djärva.

Nu har vi firat påsk i 50 dagar. Även vi har fått vandra med den Uppståndne.

Hur ser det ut i våra liv? Vågar vi öppna oss för den
helige Ande som kommer med liv och glädje även in i vår slutna rum? Om vi vågar
öppna oss för Anden kan även vi våga oss ut på okända stigar.

På Pingstafton sänds Helgsmålsringningen härifrån Klostret i SVT Kanal 1