Den helige Augustinus säger i en predikan:

” I
dag stiger vår Herre, Jesus Kristus, upp till himlen, må vårt hjärta stiga upp
tillsammans med honom.”

Vi lyssnar och svarar med liturgin: Vi har upplyft våra
hjärtan!

I Markusevangeliets sista vers läser vi: När Herren
Jesus hade talat till lärjungarna blev han upptagen till himlen och satte sig
på Guds högra sida”.

”Fadern upphöjer Sonen”, så hörde vi i dagens predikan, ”och
insätter honom som Herre, och från Faderns högra sida sänder Sonen den helige
Ande över världen, genom Kyrkans sakramentala liv”.