LAETARE – gläd dig,

har vi sjungit vid inledningen till mässan den fjärde
söndagen i fastan.

Ja, utan glädjen blir inte fastan vad den är menad att
vara.

Den helige Benedikt uppmanar oss att under denna tid ”se
fram emot den heliga påsken med andlig längtans glädje”.

Längtan håller tron, hoppet och kärleken vid liv.

Med trons sköld
släcks alla den ondes brinnande pilar som vill såra vår längtan. Ef 6:16

Och hoppet sviker
oss inte, för Guds kärlek är
utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss. Rom
5:5

Detta bär och ger näring åt längtan att en dag få se
Kristus sådan han är. 1 Joh 3:2