Under fastetiden blir den helige Nikolaus av Flües bön
särskilt aktuell:

Min Herre och min Gud,

tag ifrån mig allt som fjärmar mig från dig.

Min
Herre och min Gud,

ge mig allt som närmar mig till dig.

Min
Herre och min Gud,

tag mig från mig själv och ge mig helt åt dig.

Med denna bön svarar vi på
Herrens kallelse, i tacksam glädje och förundran över att vi år efter år får
öppna oss för hans förvandlande kraft. Paulus säger, efter att han uppmanat oss
att inte anpassa oss efter allt obeständigt som rör sig i världen: ”Låt er
förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds
vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt” Rom 12:2

Kristus, ”han som är vår frid” Ef 2:14, inbjuder
oss att ärligt urskilja och se de negativa tankar och känslor som står i vägen
för försoning med mig själv och andra.

Vi får bekänna och släppa allt
som fjärmar oss från honom

Vi får ta emot allt som närmar
oss till honom.

Han som är vår frid.