Efter fyrtio dagar av tacksam glädje över Frälsarens
födelse samlas vi i Kapitelsalen för att ljusen skall välsignas och
processionen in i templet – kyrkan ta sin början. ”Också vi har samlats här
därför att vi har lyssnat till Andens röst” sägs i inledningsorden. Ja, vi har
lyssnat, vi har sökt och fortsätter varje dag att söka Gud, att möta Kristus,
finna och känna igen honom ”när han bryter brödet i det heliga mysterium som
hans kyrka firar intill den dag då han återkommer i härlighet, uppenbar för
alla”.

Varje högtid under kyrkoåret bär oss framåt på vägen mot
målet.