Född före morgonstjärnan

och före tidsåldrarna

har Herren, vår Frälsare

idag

uppenbarat sig för folken.

Den första antifonen vid den tidiga morgonbönen, laudes,
sjunger vi medan det ännu är mörkt. Morgonstjärnan är tänd över slätten,
mörkret är inte kompakt över oss.

Före morgonstjärnan föddes Kristus, vår Frälsare, före alla
tidsåldrar och urkaos.

Hoppet om liv.

Idag har han uppenbarat sig för folken.

Idag uppenbarar han sig för oss.