Hela den första adventsveckan inleds morgonens mässa med
orden:

”Till Dig Herre, lyfter jag min själ… jag förtröstar på
dig, svik mig inte…”

När vi hunnit fram till lördagen kommer Profeten Jesaja till
oss med svar och tröst:

Månens skall lysa som solen, och solens ljus ska
bli sju gånger starkare, som sju dagars ljus. Så skall det bli den dag då Herren förbinder
sitt sargade folk och läker såren efter slagen det fått.
Jes 30:26