Under
två månader är Pastor Karl-Heinz Peter från Lippstadt i Tyskland vår präst. Här
ett sammandrag av den predikan han höll den Första söndagen i Advent.

ATT
VÄNTA OCH ANVÄNDA TIDEN

I
vardagen är många av oss väl bekanta med situationer, då det gäller att vänta.
Vi väntar hos läkaren, på apoteket, på banken, i verkstaden. Vi väntar tills
det blir vår tur. Barnen väntar kanske nu på jullovet. Att vänta är inte alltid
lätt. Därför måste man ständigt lära sig att vänta. Den som väntar måste ha mycket
tålamod, liksom inre ro och yttre lugn.

Ofta
får man intryck av att vi helst skulle vilja avskaffa väntandet. Det sägs: Jag
vill ha allt, här och nu. Varför ska man skjuta upp uppfyllelsen av sina
önskningar till senare? Jag vill njuta av mitt liv nu – genast! Vad väntar vi
på? Så talar till och med många vuxna. Snabbare, hela tiden fortare ska det gå!
Vänta inte, nu eller genast! Bara vi inte missa något!

Men
vi ska tänka på: den som kan vänta har målet för ögonen. Väntan måste inte vara
det samma som långtråkighet eller meningslöshet. Man kan använda väntandets tid
till något gott och glädja sig över det som kommer.

En
mor väntar 9 månader på sitt barn. Även Maria väntade på sin son Jesus. Och hon
visste att hela hennes folk väntade på Messias ankomst.

Idag
står vi vid Adventstiden början. Vi väntar på att än en gång få fira Kristi
Födelse. Knappt fyra veckors väntan ligger framför oss. Det är en kort
väntetid. Till det yttre är det mycket
som skall göras och förberedas. Är vi lika förberedda inifrån på Guds ankomst?

När
vi firar jul, har vi inte nått fram till det slutgiltiga målet för vår väntan.
En dag skall Jesus Kristus komma åter – vid tidens slut. Han säger till oss:
”Ni måste räkna med att denna dag kommer! Var därför vaksamma!”

Gud
vill oss väl! Han har omsorg om oss. Därför uppmanas vi idag till vaksamhet! Vi
behöver tänka över våra liv. Vi är inbjudna att göra bruk av vår väntan, att ta
vara på våra dagar – till det goda!

Det
är den första Adventssöndagens budskap: Se noga på hur ni lever, hur ni tar
vara på era dagar!

Låt
oss använda vår tid till att göra gott.

Att
göra gott – det är alltid möjligt!