Ta emot och ge liv


Vi lever av det förgångna

vi lever nu

för framtiden.