En iakttagelse…

Se ordentligt på Påve Franciskus kors (bilden nedan):

Ser du att det återfunna fåret nästan står upp, det
utstrålar stor glädje:
Min Herde har hittat mig, jag är räddad!

Jag höll på att tappa modet, men Han kom, Han såg mig, Han
tog hand om mig!

Det återfunna fåret vänder huvudet mot flocken: Min Herde
har hittat mig, jag är tillbaka, vi fortsätter tillsammans!

När vår Biskop Anders
tog emot uppdraget från Påven Franciskus och kreerades till kardinal kunde två
av våra systrar vara med i Rom.

Som minne från denna dag
tog de med ett litet kors till varje syster, en avbildning av påvens bröstkors,
hans pektorale.

Man ser den gode herden
gå främst, med det återfunna fåret på axlarna och den helige Ande svävande över
hela hjorden som står bakom honom. En så talande bild av det barmhärtiga
ledarskapet och hjordens sammanhållning runt den sårade.

Alla i hjorden har ansvar
att lyssna till den helige Ande som svävar över dem och som vill bo i var och
ens hjärta. Än är det den ene, än är det den andre som snavar och kanske faller
ner i en skreva. Då behövs de andras hjälp att komma upp.

Det visste den helige
Benedikt. I Regelns kapitel 27 säger han:

”Han (den gode herden) hade ett sådant
medlidande med dess svaghet (det får som gått vilse), att han i sin
barmhärtighet lade det på sina heliga axlar och så bar det tillbaka till
hjorden.