Det nya
livets sång

Under veckan
efter påsk, oktaven, har vi varje dag med stor glädje sjungit påskdagens
antifoner. När en vecka gått och påsktiden tar vid, upprepar vi ivrigt
Halleluja i liturgin och färdas med denna lovsång framåt mot pingst. Det
hebreiska ordet Halleluja – lova Herren – lämnas ju ofta oöversatt i liturgin.
Med halleluja sjunger vi det nya livets och den kommande tidsålderns sång! Det
himmelska, det eviga livets sång!

Genom Kristus har vi redan del i det
eviga livet: ”Detta är vad han själv
har lovat oss: det eviga livet”. 1 Joh 2:25. Så kan vi
med frimodighet, hopp och förväntan fortsätta att hämta kraft ur påskens
segerrop:

Kristus är
uppstånden

Sannerligen
uppstånden

Och med andlig
längtans glädje sjunga HALLELUJA