VID
KRUBBAN

Epifania
2017

”Han som ville födas åt oss ville inte att vi skulle vara
okunniga om honom” säger Petrus Chrysologus, och fortsätter sin begrundan över
de vise män som funnit vägen till Betlehem:

”Idag finner den vise, som sökte den Strålande bland stjärnorna, i krubban den
gråtande.

Idag förundras den vise över den Lysande, lindad i bindor,
honom som han förut erfor som den dunkle bland stjärnorna.

Idag betänker med djup vördnad den vise vad han ser i
krubban:

På jorden himlen,

på himlen jorden.

I Guden människan,

i människan Guden,

och honom som ej ens hela världen kan rymma

innesluten i en enda kropp”.