Inför den Evige som kommit till jorden

får vi stå dessa juldagar,

med den Helige som lever med oss på jorden

får vi gå in i det nya året 2017,

må Hans välsignelse följa oss alla på jorden.

Varje år skapas här i klostret ett särskilt julmotiv, som
fästs på ett ljus. I år möter oss Josef, som står i dörren till det enkla
stallet: han bjuder oss att böja nacken för att kunna stiga in. Där inne har
Maria lindat barnet som bär hela världen, han som är Fridens konung och
alltings upphov.

Med henne begrundar vi:

Ordet har blivit människa och bott ibland oss.

Ordet som bär oss.

Ordet som när oss på vandringen.

Ordet som aldrig tystnar utan som skall ljuda till tidens
slut.