Andra Advent

Kollektbönen den andra söndagen i
Advent slår an tonen för hela veckan:
”Allsmäktige och barmhärtige Gud,
Låt inget här på jorden hindra oss
att skynda din Son till mötes,
utan led oss med din himmelska vishet
till fullkomlig förening med honom,
din Son Jesus Kristus vår Herre…”

***

På mångahanda sätt har Herren talat.
Han talar än i dag: stilla, men
oavbrutet.
Kommer jag att höra med vidöppna öron?
Eller förstöra det som fötts i mig?

JESUS, Ordet som har blivit kött
talar till mig;
genom Skriften, genom bönen
och mitt eget hjärtas längtan.
Genom andras ord och erfarenheter som
möter mina.
Bönen stiger upp i mig:
”Öppna Herre mitt inre för din
närvaro”.