Aldrig misströsta om Guds barmhärtighet.
(RB 4:74)

Gud
ger oss varje dag del av sitt
liv och sin barmhärtighet. Han
stöder oss när vi vacklar, lockar oss ut ur modlöshet, leder och uppehåller oss
när kraften tryter.

I Kristus har Gud visat att
han har ett hjärta fyllt av kärlek.

I vardagen kan det vara lätt
att tappa perspektivet, att fastna i problem, tillkortakommande och
besvikelser. I ordet från den helige Benedikts Regel finns det ett stort hopp.
Rakt igenom allt och med i allt finns Gud med oss.

”I Honom är det vi lever, rör
oss och är till” (Apg. 17:28).

Han överger oss aldrig.