Varje kväll hör vi läsningar ur Bibeln i vigilian.

Varje kväll talar någon av alla dem som genom Kyrkans långa
historia begrundat Ordet till oss genom sina efterlämnade skrifter: nyligen
lyssnade vi till Julianus, en munk i benediktinklostret Vézelay. Även om han
dog omkring 1160, kan vi känna igen samma längtan hos oss som han ger uttryck
för. Han säger i en predikan:

”Ordet kommer till de tysta… Han som många gånger och på
många sätt talade till fäderna genom profeterna, talar nu till oss, om vi genom
att tiga visar honom respekt.

Må, det är min bön, Herrens ord även nu komma till dem som
tiger. Må vi höra vad Herren Gud säger till oss, i oss.”