Så skall du genom
lydnadens möda återvända till honom, som du genom olydnadens tröghet gått bort
ifrån. (RB Prol. 2)

Återvända betyder omvändelse. Här handlar det om, att likt
den förlorade sonen (Luk. 15.) komma till besinning eller ordagrant ”gå in i
sig själv”, för att se och uppfatta sanningen.

Olydnadens tröghet – passivitet som kan resultera i andlig
ruin.

Det yttersta målet för det monastiska livet och för all
andlig strävan är förening med Kristus. Att söka Gud fordrar hjärtats
omvändelse och ändring av vårt liv. När vi har omvänt oss, så fortsätter vi
framåt och denna rörelse skall leda oss från att ha varit frånvarande till att
vara närvarande i nuet och hos Kristus.