Lyssna, min son, till
Mästarens undervisning och böj ditt hjärtas öra; tag villigt emot en god faders
förmaning och fullfölj den i handling. (RB Prol. 1)

Att lyssna är nyckeln till andlig växt. ”Var noga med hur ni
lyssnar…” skriver evangelisten Lukas (8:18).

Lyssnandet hör till det monastiska livets livshållning;

att lyssna till Ordet, till Regeln, till varandra och till världen runt omkring.

Lyssna – ta emot – och svara – det är vad vårt monastiska liv
handlar om.