”JAG är det
levande brödet som har kommit ner från himlen”, säger Jesus. ”Den som äter av
det brödet ska leva i evighet”.

Detta löfte finns
med oss på ett särskilt sätt under den vecka som följer efter Kristi Lekamens
och Blods högtid. Jesus har givit och han ger sig själv åt oss – och detta bröd
räcker till alla, genom alla tider, ända in i vår tid.


Artur har i
år gått till sin första kommunion. Han bär fram brödet som ska förvandlas till
det bröd som ger oss evigt liv.


Under juni
månad, efter att vi firat Pingst och Kristi Lekamens och Blods högtid, får vi,
på ett särskilt sätt, vända oss till Jesu Allraheligaste Hjärta.

Jesu Hjärta
är sinnebilden för den gränslösa kärlek som Gud oupphörligt låter strömma över
oss. Under Barmhärtighetens år ber vi om att kunna ta emot denna gåva, att
kunna öppna oss för den, så att våra liv blir allt mer formade av den.

Anders Ekenberg
har översatt 1300-talshymnen Iesus
Christus, nostra salus.
Den sista versen lyder:

Här ges
läkedom, försoning.
Du i oss vill
ta din boning.
Föd oss,
bär oss, led oss nu,
för oss ur
mörkret till ditt ljus.