PINGSTNOVENA
I dag vänder vi oss direkt till den Helige Ande i vår bön
med den sjätte versen av Veni Creator Spiritus:

Gud
Fadern du oss känna lär

och
vittnesbörd om Sonen bär.

Du
visar oss Guds härlighet

i
evigheters evighet. Amen.

“GUDs kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom den
helige Ande”
sjunger vi denna dag. Vi sjunger det om och om
igen, sjunger oss in i tron och hoppet.

“ Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har
ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige Ande” Rom 5:5.

Denna dag uppenbarar sig den heliga Treenigheten helt och
fullt, säger vår tro. Sedan pingstdagen är det rike som Kristus förkunnat öppet
för dem som tror på honom.