PINGSTNOVENA
Hymnens femte vers har vi med oss
under denna dag. En aning av långfredagens hemlighet dröjer sig kvar: Herren
Jesus har varit lydig till det yttersta, döden på ett kors och templets förlåt
har rivits itu. Allt är tyst – påskaftonens tystnad finns i oss när vi ber:

Vår
fiende ifrån oss driv,

med fridens gåva hos oss bliv,
att fria från allt ont vi må
på dina vägar trygga gå.

Jesus ser på oss som väntar på den
helige Ande och säger:

FRID lämnar jag efter mig år er Min
frid ger jag er. Inte ger jag en sådan frid som världen ger…