PINGSTNOVENA

Det är onsdag under pingstnovenan
och dagens antifon till Marias lovsång är hämtad ur Johannes evangeliet. Där
talar Jesus direkt till oss:

“När Hjälparen kommer, som jag
skall sända ifrån Fadern: Sanningens Ande, som utgår av Fadern, så skall han
vittna om mig, halleluja”.

Den fjärde versen ur Veni Creator Spiritus begrundar
vi under dagen. Att dröja vis denna hymns text förenar
oss på ett särskilt sätt med Maria, vår moder, som presenterar sig som Herrens
tjänarinna och som låter sig tas i bruk av den helige Ande.

Ditt
ljus i våra hjärtan tänd,

från jorden dem till himlen vänd.
Du all vår svaghet känner väl,
så stärk oss nu till kropp och
själ.