PINGSTNOVENA
Med den tredje versen ur Veni Creator Spiritus vidgas
våra hjärtan:

Med
dina goda gåvor sju
Guds nådeverk fullbordar du.

Du lär med skilda tungors ljud

all världens folk att prisa Gud
.

Bara Guds helige Ande kan ena och
förena och vill föra oss in i trons, hoppets och kärlekens gemenskap. Han drar
oss till den “kärlek som aldrig tar slut” ( 1 Kor. 13:8), vill att vi lyfter
våra hjärtan till honom och låter oss fyllas.
Så kan vi följa kyrkofadern
Ambrosius i spåren som säger:

“Livet är att vara tillsammans med
Kristus:
där Kristus är, där är livet.
Där livet är, där är riket”.