PINGSTNOVENA
Den andra versen i Veni Creator Spiritus vill
föra oss vidare på vägen. Vi går i skolan för att bli allt mer rustade i
tillit. Den helige Ande både tröstar och lär oss det vi behöver för att
urskilja Guds närvaro överallt. Hans kärlek är som den rena källan, ogrumlad
och sann.

Du tröstare och ordets tolk,
Guds nådeskänk till jordens folk,
du själens balsam underbar,
du kärleks källa evigt klar.

Och vi ber: Herre, giv oss alltid
det rena vattnet från din eviga källa som aldrig sinar!