PINGSTNOVENA

Under tiden mellan Kristi himmelsfärds dag och
pingsten ber vi varje dag om att den helige Ande ska utgjutas över oss, hela
Kyrkan och varje människa som törstar och längtar efter liv och mening. Vi ber
varje dag med en vers ur den gamla hymnen Veni Creator Spiritus. Den
har sjungits av de troende sedan 800-talet: den sägs vara skriven av Hrabanus
Maurus (776-856).

När man under kyrkans historia behövt anropa Gud om hjälp
tröst och ledning har man tagit orden i sin mun, och på nytt och på nytt fått
erfara att Herren är nära och vill hjälpa oss på vägen.

Den första versen
lyder:

Kom Skaparande med din tröst,
din boning tag i våra bröst.
Sänd riklig nåd från höjden ned
och oss för himmelen
bered.

Herren har lovat att komma och ta
sin boning i oss. Genom dopet har vi blivit “bebodda”. Anden kommer så stilla
och viskar i våra hjärtan att vi ingenting behöver frukta.